2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Mayıs 2022

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

               

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Atatürk Mahallesi 86 Ada 27 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.05.2022 tarih ve E-26528 sayılı yazılarıyla; Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilgi yazıları ile imar planında Kapalı Spor Tesisi olan mülkiyeti Belediyemize ve Maliye Hazinesine ait Erzincan İli Merkez İlçe, Taksim 2198 ada 9 Parsel numaralı 4.686,55 m² yüzölçümlü taşınmazdaki 3.888,82 m² lik Belediyemiz hissesinin, spor salonun yapılmak üzere, 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR