2022 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2 Aralık 2022

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2022 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 2023 Mali yılında uygulanacak Harçlar ve Ücretler tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

2- Erzincan İli Merkez İlçe Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Erzincan ili Merkez İlçe, Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan Hayvan Barınağı için hazırlanmış olan İmar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan İli Merkez İlçe Halitpaşa Mahallesi 1170 ada 1 ve 2 parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü 18.10.2022 tarih ve 5976286 sayılı yazıları ile Erzincan Orman Fidanlık alanı içerisinde bulunan taşınmazların, mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi için kamulaştırma ve tahsis işlemlerinin yapılması amacıyla kurumlarına izin oluru verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6- İnşaat ve şantiyelerde hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışma saatlerinin belirlenmesine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 09.11.2022 tarih ve E-37364 sayılı yazılarıyla; Refahiye Kaymakamlığı Erzincan Bakırını tanıtımını yapmak amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan bakır görünümlü objenin hibe talebinin görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10.11.2022 tarih ve E-37434 sayılı yazılarıyla; Ulalar Mahallesi 141 ada 86 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki ekli ifrazen taksim krokisindeki şekilde oluşacak muhtelif parsellerde İfrazen Rızai Taksim ve Rızai Taksim Yolu ile hisselerin ayrılması hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR