2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1 Ağustos 2022

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 06.2022 tarih ve 2022/079 sayılı S.S. 23 Nolu Erzincan Kent İçi Ulaşım Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif fiyat tarife değişikliğine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Belediye Meclisimizin 04.05.2015 tarih ve 118 sayılı Meclis kararına istinaden, mevcut imar planında X lejantı bulunan alanlar için alınan karar sonucunda ‘‘3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Encümen Kararı ile geçici çelik bina yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.’’ Cümlesindeki yapı maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile taşıyıcı sistemin serbest bırakılacak şekilde olması ve ‘‘ Çelik Bina’’ ibaresinin çıkarılmasına ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3- Erzincan ili Merkez İlçe, Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan Hayvan Barınağı için hazırlanmış olan İmar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan İli Merkez ilçe için hazırlanmış olan Uygulama İmar Plan Notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan İli Merkez İlçe kapsamında otopark yönetmeliğinde belirtilen otopark ücretlerinin tahsilatına yönelik uygulama yöntemlerinin ve asgari otopark ihtiyacının belirlenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 20.07.2022 tarih ve E-30127 sayılı yazılarıyla; Kazım KARABEKİR Mahallesi 6.sokak isminin Gazi Tümgeneral Davut ALA caddesi olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

7- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 26.07.2022 tarih ve E-30422 sayılı yazılarıyla; 2022 Yılı ücret tarifesinde yer alan ‘’Kantar ücreti, ‘’Jeotermal Kaplıca Tesisleri Sıralı Havuzlar Fiyat Listesi’’ ve abone işlemleri içerisinde yer alan su sayaç ücretlerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.07.2022 tarih ve E-30649 sayılı yazıları ile; Boş Kadro unvan değişikliğinin görüşülmesi.

9- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.07.2022 tarih ve E-30685 sayılı yazıları ile; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çakırman Köyü Mevkiindeki kaplıcalar bölgesinde bulunan Jeotermal kökenli su kuyusunda çıkan gaz kısmının kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR