2021 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

15 Mart 2021

2021 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre
2021 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar: 

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, 

2) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz. 

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar :

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak. 

 

İNSAN KAYNAKLARI DUYURU

DİĞER DUYURULAR