2021 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Aralık 2020

2021 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

06.01.2021 Çarşamba günü 

Saat : 18.00 de

Aşağıdaki günden mazdelerini görüşmek üzere Belediye Çok amaçlı toplantı salanunda yapılacaktır.

 

2021 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Belediyemizin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna Üye seçiminin yapılması.

3- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

4- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması.

5- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

6- 2021 takvim yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

7- İlimiz Merkez Çukurkuyu Mahallesi 411 ada 1, 2 ve 3 parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- Erzincan Merkez Geçit Mahallesi 227 ada 1 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- Belediye meclisinin 03.02.2017 tarih ve 02/020 sayılı kararı ile belediyemiz mücavir alanlarında yasaklanan hayvancılık faaliyetlerinin sınırlarının yeniden belirlenmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2207 ada 5 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- İlimiz Merkez Arslanlı Mahallesi 970 ada 10 parsel nolu 582,00 m2’lik taşınmazda belediyemiz hissesini hissedarımıza satışının görüşülerek karara bağlanması.

12- Mülkiyeti Belediyemize ait Kavakyolu Mahallesi Binali YILDIRIM Caddesi 465 ada 19 parselde bulunan 429,81 m2 ve Esentepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi 272 ada  12 parselde bulunan 144,24 m2 arsaların satışı hususunun görüşerek karar bağlanması.

13- İlimiz Merkez Taksim mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2078 ada 2 parsel nolu taşınmazın bedelsiz olarak İl Özel İdaresi adına tapu tescilinin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

DİĞER DUYURULAR