2021 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1 Nisan 2021

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

 

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 

1-      Kurumumuzun 2020 Mali yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

2-      2020 Mali yılı Denetim Raporunun okunması.

 

3-      Belediyemiz şirketi olan Erzincan Çukurkuyu Personel Ltd. Şti.’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendine istinaden nakdi sermaye artırımı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

4-      Belediyemizin Fotoğrametrik Sayısal Hâlihazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt yapımı işinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 63. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine istinaden İller Bankasından kredi kullanım talebi hususunun görüşülmesi.

 

5-      Meclis Başkan Vekilleri ile Meclis Kâtip üyelerinin seçiminin yapılması.

 

6-      Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçiminin yapılması.

 

7-      İmar Komisyonu üye seçiminin yapılması.

 

8-      Encümen üyeliklerine üye seçiminin yapılması.

 

9-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2021 yılı tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

10-  5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden çalışmakta olan Peyzaj Mimarları’nın ücretlerinin yeniden görüşülmesi.

 

11-  Çarşı Mahallesi 2175 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 171 ada 54 parsel için hazırlanmış olan imar plan değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

12-  Atatürk Mahallesi 1430 ada 5 parsel, 1415 ada 1 parsel, 1407 ada 3 parsel ile 1407 ada 6 nolu parsel ve Fatih Mahallesi 1480 ada 11 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan değişikliği hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

13-  Çukurkuyu (Erzincan) Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

14-  Erzincan merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

15-  Yalnızbağ (Erzincan) İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

16-  Yoğurtlu İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

17-  Kavakyolu Mahallesi 390 ada 5 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

18-  İnönü Mahallesi 2154 ada 1 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

19-  Yeni Mahalle 13 ada 3 ve 7 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

20-  İnönü Mahallesi 253 ada için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ve   1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

21-  İnönü Mahallesi 555 ada 7 parseldeki Cami alanındaki yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli imar plan tadilat değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 

22-  Geçit (Erzincan) revizyon uygulama imar planı plan notları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

23-  Akyazı (Erzincan) revizyon uygulama imar planı plan notları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

24-  Çukurkuyu (Erzincan) revizyon uygulama imar planı plan notları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

25-  Kavakyolu (Erzincan) revizyon uygulama imar planı plan notları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

26-  Ulalar (Erzincan) revizyon uygulama imar planı plan notları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

27-  Yalnızbağ (Erzincan) revizyon uygulama imar planı plan notları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

28-  Yaylabaşı (Erzincan) revizyon uygulama imar planı plan notları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

29-  Yoğurtlu (Erzincan) revizyon uygulama imar planı plan notları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

30-  Cumhuriyet Mahallesi 889 ada 13 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

31-  Akyazı sınırları içerisinde yer alan 212 ada 4 numaralı parsel üzerinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama ve  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

32-  Akyazı sınırları içerisinde  yer alan  106 ada 4-5-8-10-11-12-13, 107 ada 1-2-3-4 ve 108 ada 3-4-5-6-7-11 ile 12 numaralı parseller üzerinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama ve  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

33-  İzzetpaşa mahallesi 1712 ada 15 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 

DİĞER DUYURULAR