2021 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

17 Mayıs 2021

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

 

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Yoğurtlu İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

2- İnönü Mahallesi 253 ada için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3- Cumhuriyet Mahallesi 889 ada 13 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

4- Akyazı sınırları içerisinde yer alan 212 ada 4 numaralı parsel üzerinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

5- Akyazı sınırları içerisinde yer alan  106 ada 4-5-8-10-11-12-13, 107 ada 1-2-3-4 ve 108 ada 3-4-5-6-7-11 ile 12 numaralı parseller üzerinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama ve  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

6- İzzetpaşa Mahallesi 1712 ada 15 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

7- 11.2020 tarih ve ( 11- 234) Sayılı Meclis Kararı ile belirlenen 1. ve 2. Grupta yer alan Ahır Tarifesi ile Mesken Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

8- Belediye Meclis üyelerinden Ferhat YILDIZ tarafından verilen otopark yönetmeliği yazılı önerge hususunun görüşülmesi.

9- Belediyemize ait çöp döküm sahasını kullanan kurum kuruluş ve özel şahıslardan 2021 yılı 1m³ için KDV dahil  15,00 TL ücret alınmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı pandemi şartlarından dolayı indirim talep etmekte olup konunun değerlendirmeye alınması hususunun görüşülmesi.

10- Belediyemizin proje hibe desteği kazanmış olduğu TRA1/21/REKABET/0103 ve TRA1/21/REKABET/0105 Referans numaralı ‘’Andezit Tesisleri Ürün İşletme Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırma Projesi’’ ile ‘’Erzincan Belediyesi Kaplıca Tesislerini Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi ‘’ isimli projelerin temsile-ilzama projelerin imzalanmasına, uygulanmasına yönelik karar almaya Belediye Başkanına yetki verilmesi

11- Mülkiyeti Belediyemize ait Demirkent Osmanlı Mahallesi Şehitler Caddesi 1505 numaralı parselde bulunan 534,00 m2 arsanın satışı hususunun görüşülmesi.

12- Mülkiyeti Belediyemize ait Yaylabaşı Şehit Serhat Mahallesi Orta Cadde 190 ada 2 parselde bulunan 163.94 m2 arsanın satışı hususunun görüşülmesi.

13- Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığı ile hibe olarak alınan 24 AAU 392 plakalı, 76873591 motor ve NLRTNKH00MA002552 Şase nolu araç için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmek üzere haciz edilemez hususunun görüşülmesi

14- 2020 Mali Yılı Gelir/Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi

15- Birimlere yapılan Müdürlük atamalara ilişkin olarak meclise bilgi verilmesi.

BİRİM TEKLİFİ

 1. Mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçesi Çakırman Mahallesi 143 Ada 134 parsel nolu taşınmazın krokide (A) harfi ile gösterilen 38.768,59 m²’lik kısmına sosyal tesis ve günübirlik konaklama tesisi yapılmak üzere 25 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nu 35/a maddesine (Yap-İşlet-devret modeli) göre ihale edilebilmesi için encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR