2021 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

26 Şubat 2021

2021 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

D- 03.03.2021 Çarşamba Saat: 18:00

Belediye Çok Amaçlı Toplantı Salonu

 

 

2021 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 1- Kurumumuzun iştiraklerinden olan Ertur Yakıt İletişim Gıda ve Turizm Hiz. San.ve Tic. A.Ş.’nin yönetim kuruluna atama yapılması hususunun görüşülmesi.

 2- Belediyemiz demirbaşların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin son fıkrasına istinaden kamu yararına tahsisi hususunun görüşülmesi.

 3- 5393 Sayılı Belediye Kanun 81. Maddesine istinaden Cadde Sokak isim değişikliği için verilen dilekçelerin görüşülmesi.

 4- Belediye meclisinin 03.02.2017 tarih ve 02/020 sayılı kararı ile belediyemiz mücavir alanlarında yasaklanan hayvancılık faaliyetlerinin sınırlarının yeniden belirlenmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 5- Çarşı Mahallesi 2175 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 171 ada 54 parsel için hazırlanmış olan imar plan değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 6- Atatürk Mahallesi 1430 ada 5 parsel, 1415 ada 1 parsel , 1407 ada 3 parsel ile 1407 ada 6 nolu parsel ve  Fatih Mahallesi 1480 ada 11 nolu parsel  için hazırlanmış olan imar plan değişikliği hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

 7- Demirkent Mahallesi uygulama imar planı notları üzerinde değişiklik yapılmasına dair hazırlanmış uygulama imar plan notu değişikliği imar komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.

 8- Keklikkayası Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 72.524,00 m2 yüzölçümlü; 506 Ada 3,4,5 ve 10 numaralı parsellere ait taşınmazların tarımsal amaç dışı kullanımının görüşülmesi.

 9- Çukurkuyu (Erzincan) Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 10- Erzincan merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 11- Yalnızbağ (Erzincan) İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 12- Yoğurtlu İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 13- Kavakyolu Mahallesi 390 ada 5 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

 14- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa istinaden Satış Komisyonuna üye belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR