2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Mayıs 2021

2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- Akyazı sınırları içerisinde yer alan 212 ada 4 numaralı parsel üzerinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi.

2- Belediye Meclis üyelerinden Ferhat YILDIZ tarafından verilen otopark yönetmeliği yazılı önerge hususuna ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Belediyemize ait çöp döküm sahasını kullanan kurum kuruluş ve özel şahıslardan 2021 yılı 1m³ için KDV dahil  15,00 TL ücret alınmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı pandemi şartlarından dolayı indirim talep etmekte olup Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan ili Merkez ilçe Kavakyolu Mahallesi 303 ada 12 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasına ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ‘’Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’’ hususunun görüşülmesi

6- Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nün 03.05.2021 tarih ve 1077 sayılı yazıları ile imar planında Sağlık Tesis alanı olan mülkiyeti Belediyemize ve Maliye Hazinesine ait Erzincan İli Merkez İlçe Fatih Mahallesi 1561 ada 3 parsel numaralı taşınmazdaki 974,97 m²’lik belediyemiz hissesinin, Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılmak üzere 25 yıllığına Sağlık Bakanlığına (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) adına tahsis talebinin görüşülmesi

7- Büyükçakırman Mahallesi 101 Ada 541 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.

8- Kavakyolu Mahallesi 222 ada 19,22,25 ve 29 parsel numaralı taşınmazlar meri planda ‘’Park ve Rekreasyon Alanı’’ olarak planlı iken, söz konusu taşınmazlar üzerinde; zemindeki imalatlar ile imar planında arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR