2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Ocak 2020

2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ1

 

1- Kurumumuz memur dolu kadro derece değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması.

2- 2016 yılından itibaren Belediyemiz adına Toplu İş Sözleşmesi iş ve işlemlerini yürüten YERELSEN üyeliğinden çekilme hususunun görüşülerek karar bağlanması.

3- S. 23 Nolu Erzincan Kent İçi Ulaşım Motorlu Taşıma Kooperatifinde Belediyemize ait 33 adet hissenin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesi 2267 ada 16 nolu parsele ait taşınmaz mal (Arsa) satışının peşin veya vadeli olarak görüşülerek karara bağlanması.

5- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 991 ada 2, 28 ve 29 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- İlimiz Merkez Demirkent 2588 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2311 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait imar planında Cami Alanı olan Taşınmazın Cami, Kur’an Kursu ve Müştemilatı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ( Erzincan İl Müftülüğü) adına tahsisi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Merkez Yoğurtlu Mahallesinde bulunan 3.Ordu Lojistik Destek Komutanlığı Berköz Kışlası ve Havaalanı için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- İlimiz Demirkent 270 ada 1 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Merkez Aslanlı Mahallesi 1304 ada 11 ve 13 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 2046 ada 1, 4, 5 ve 6 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2100 ada 3 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13- Yürürlükte bulunan Erzincan Revizyon Uygulama İmar Planında Kentsel Servis Alanları için konulmuş olan minimum parsel büyüklüğü ile ilgili plan notunun gerekliliği hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1407 ada 3 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

15- İlimiz Merkez Yunusemre Mahallesi 2103 ada 2 nolu parsel için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

16- İlimiz Merkez Ergenekon Mahallesi D.240 ada 8 ve 9 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

17- İlimiz Merkez Kavakyolu Mahallesi 158 ada 4 ve 9 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

18- İlimiz Merkez Demirkent Mahallesi 228 ada 5 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

19- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2255 ada 7 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

20- Belediye Meclisince alınmış olan plan onay kararlarının Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Mekânsal Yapım Yönetmeliğinin 35.maddesine istinaden yapılan yazışmalarının değerlendirilmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

21- İlimiz Merkez Kavakyolu 214 ada 21 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

22- İlimiz Merkez Çukurkuyu 345 ada 4, 9, 39, 40 ve 41 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

23- Belediye Meclis üyelerimiz, Hüseyin SÖĞÜTLÜPINAR, İlhan AKPINAR, Aydın ÖCALAN, Levent BAYDAŞ, Murat Bülent DEMİREL, Ahmet ÖZERDAL, Lokman ÇAĞAN, Yahya KOLAT ve Selami MAYDA tarafından, İmar planı uygulamalarında şehrimizde gerek yapılaşma gerekse kentsel dönüşümü hızlandırmak adına ve otopark ihtiyacına çözüm bulmak amacı ile ada bazlı yapılaşma müracaatlarında kat ve yapılaşma oranlarıyla ilgili iyileşme yaparak anılan konulara çözüm üretilmesi hususunda verilen yazılı önergenin İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

24- Meclis üyesi Ferhat YILDIZ tarafından, İlimiz kapsamında yapılmakta ve yapılacak olan otoparkların bağımsız bölümlere eklenti yapılabilmesi hususunda verilen yazılı önergenin İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

25- Vatan müdafaası esnasında Şehit Piyade Er Resul BAYRACI’nın ve ismi daha önce Halitpaşa Mahallesi 1265 sokağa verilen Şehit Uzman Çavuş Murat TEVLİM’in adının şehrimizde bulunan parklara verilmesi ile Halitpaşa Mahallesi 1265 sokağın eski haline çevrilmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması.

26- İlimiz Merkez Mimarsinan Mahallesi (Taksim Mahallesi) 1152 sokak 2200 ada 2 parsel nolu taşınmazın doğusunda bulunan park alanının kuzey-doğu kısmında yer alan trafo alanının Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

DİĞER DUYURULAR