2020 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

27 Aralık 2019

2020 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2020 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna Üye seçiminin yapılması.

2- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

3- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması.

4- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

5- 2020 takvim yılında geçici işçi çalıştırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesi 2266 ada 12 nolu parsele ait taşınmaz mal (Arsa) satışının peşin veya vadeli olarak görüşülerek karara bağlanması.

7- Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi adına kayıtlı Erzincan Merkez Fatih Mahallesi 2256 ada 2 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması hususunun görüşülerek karar bağlanması.

8- İlimiz Merkez Işıkpınar Mahallesinin Doğalgaz dağıtım sınırlarına dâhil edilmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması.

9- Nefromer Limited Şirketi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi işletmesinin devir işlemleri hususunun görüşülerek karar bağlanması.

10- Erzincan 59.Topçu Tugayı yerleşkesi içme suyu ihtiyacının karşılanması için kurumumuzdan talep edilen su ile alakalı verilmiş olan yazıya cevapta, 59.Topçu Tugayın ait 3 adet içme suyu sondajının ve 2 adet içme suyu deposunun belediyemize devredilmesi durumunda Kurutelek bölgesinde bulunan Belediyemize ait içme suyu sondajları ile desteklenerek su verilebileceği belirtilmiş olup; Tesislerin devredilmesi durumunda 59.Topçu Tugayına su verilmesi için içme suyu abonesi olabilecekleri tarifenin belirlenmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

11- Belediyemize yapılan talepler neticesinde mücavir alan dışında kalan yerlere o bölgede bulunan altyapının ve su kapasitesinin yeterli olması koşuluyla su verilmesi için tarifesinin belirlenmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

12- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 991 ada 2, 28 ve 29 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

13- İlimiz Merkez Demirkent 2588 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

14- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2311 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait imar planında Cami Alanı olan Taşınmazın Cami, Kur’an Kursu ve Müştemilatı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ( Erzincan İl Müftülüğü) adına tahsisi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

15- İlimiz Merkez Yoğurtlu Mahallesinde bulunan 3.Ordu Lojistik Destek Komutanlığı Berköz Kışlası ve Havaalanı için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

16- İlimiz Merkez Geçit 876 parsel sınırları için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

17- İlimiz Merkez Demirkent 179 ada 2 ve 8 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

18- İlimiz Merkez (Ergenekon Mahallesi) Taksim 2033 ada 3 ve 4 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

19- İlimiz Merkez (Ergenekon Mahallesi) Taksim 1848 ada 4 ve 5 ile 2033 ada 5 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

20- İlimiz Demirkent 270 ada 1 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

21- İlimiz Merkez Yalnızbağ/Yenimahalle 303 ada 15 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

22- İlimiz Merkez Aslanlı Mahallesi 1304 ada 11 ve 13 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

23- İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 2046 ada 1, 4, 5 ve 6 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

24- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2100 ada 3 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

25- Yürürlükte bulunan Erzincan Revizyon Uygulama İmar Planında Kentsel Servis Alanları için konulmuş olan minimum parsel büyüklüğü ile ilgili plan notunun gerekliliği hususunun görüşülerek karar bağlanması.

26- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1407 ada 3 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

27- 2020 Mali Yılı Gelir Tarifelerinden İmar ile ilgili harçlara ait 2020 mali yılında uygulanacak bazı harç tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması.

DİĞER DUYURULAR