2020 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Şubat 2020

2020 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

 

2020 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Belediyemiz Şirketi olan KAVAŞ İnşaat Petrol Temizlik Restoran Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne nakdi sermaye artırımı yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

2- Otlukbeli Belediye Başkanlığı tarafından 2015 Model Ford Kamyon çöp aracının şartsız bağışının kabulünün görüşülerek karar bağlanması.

3- Meslek Edindirme Kurslarında üretilen ürünlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve 2020 Gelir Tarifelerine eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması.

4- Belediyemizin üyesi olduğu bazı birliklerden ayrılma konusunun görüşülerek karara bağlanması.

5- Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü yazılarında 2019 yılı 2. Dönem Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısında alınan kararların 2. Maddesinde belirtilen yeni ruhsat verilen işyerlerine kamera takma zorunluluğu hususunun görüşülerek karara bağlanması.

6- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 991 ada 2, 28 ve 29 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- İlimiz Merkez Demirkent 2588 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2311 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait imar planında Cami Alanı olan Taşınmazın Cami, Kur’an Kursu ve Müştemilatı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ( Erzincan İl Müftülüğü) adına tahsisi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- Yürürlükte bulunan Erzincan Revizyon Uygulama İmar Planında Kentsel Servis Alanları için konulmuş olan minimum parsel büyüklüğü ile ilgili plan notunun gerekliliği hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Merkez Yunusemre Mahallesi 2103 ada 2 nolu parsel için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- İlimiz Merkez Başbağlar Mahallesi 2256 ada 1 ve 2 parseller, 2103 ada 2 parsel ve Erzincan Merkez Kızılay Mahallesi Kentsel Dönüşüm sınırları için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12- İlimiz Merkez Mengüceli Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinin batısında yer alan mülk sahiplerinin bölgede 18 Uygulaması yapma talepleri doğrultusunda ilgili kentsel alanın yeniden planlanması konusunda ihtiyaç olup olmadığı, ihtiyaç olduğu tespit edilmesi durumunda yapılması düşünülen plan tadilatının şeklinin, sınırlarının ve niteliği hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2028 ada 9 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14- Belediye Meclis üyelerimiz, Mehmet DEMİR, Hasan ASLAN, Mehmet Ali TURAN ve Dilan Deniz HAN tarafından, Belediyemiz mücavir alan içerisinde yer alan Cem Evlerinin imar planında ibadet alanı olarak belirlenen alanların sahip olduğu haklardan yararlanması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

15- Belediye Meclisimizin, 03.12.2019 tarih 341 sayılı İmar Plan Tadilatı onayına dair yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.

16- İlimiz Merkez Çukurkuyu 296 ada 5 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

17- Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarih ve 340 sayılı meclis kararına istinaden, Mengücek Gazi Araştırma Hastanesinin doğrunda yer alan Sağlık Tesis Alanı’nın kaldırılarak yapılacak olan çalışmanın tüm paydaşlarla beraber ortak bir akılla tasarlanarak planlanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

18- Belediye Meclisimizin, 05.08.2019 tarih ve 195 sayılı kararı ile Gelir Tarifelerine eklenen imar plan tadilatları için müracaata konu taşınmazlardan alınan “Değer Artış Ücreti” ‘nin 20.08.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

DİĞER DUYURULAR