2020 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2 Kasım 2020

2020 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

 

2020 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-2021 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi

2- 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması.

3- 2021 Performans Programının görüşülerek karara bağlanması.

4- Kurumumuz 2020 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe Yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5-Belediyemizin TEDAŞ’a özelleştirme öncesine ait olan 13.228.396,14.-TL anapara elektrik borcunun İller Bankasından kredi kullanılarak ödenmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması.

6- Belediyemize ait 94 ada 2 ve 3 parsel, 544 ada 13 parsel, 1783 ada 1 parsel, 136 ada 2 ve 3 parsel, 13 ada 3 parsel, 75 ada 8 parsel nolu toplam 10.451,72 m2 yüzölçümlü 8 adet taşınamazın Çevre Şekircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen toplam 9.921.954,00.-TL bedel ile vergi borcumuza mahsuben ilgili Bakanlığa satılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

7- İlimiz Merkez (Çukurkuyu) Bulut Mahallesi 296 ada4 parsel 386.775,57 m2 yüzölçümlü taşınmazın 20.000,00 m2 !lik kısmına 250 KW’lık “Lisans Elektrik Üretim Tesisi” (GES) Güneş Enerji Santrali yapımı işinde kullanılmak üzere 2.250.000,00.-TL’ye kadar İller Bankasından kredi talebinde bulunmak ve bunlarla alakalı iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Bekir AKSUN’a yetki verilmesinin görüşülerek karar bağlanması.

8-İlimiz Merkez Kurutelek Mahallesi 783 no’lu parsel üzerine “Lisans Elektrik Üretim Tesisi”  yapımı işinde kullanılmak üzere 8.500.000,00.-TL’ye kadar İller Bankasından kredi talebinde bulunmak ve bunlarla alakalı iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Bekir AKSUN’a yetki verilmesinin görüşülerek karar bağlanması.

9- Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve 12455 sayılı yazısı ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2020 tarih ve 171107 sayılı yazıları gereği Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- Belediyemeize ait 201111008 seri nolu Ashtech marka alıcılı ve 0200110102117 seri nolu Ashtech marka el üniteli ölçüm(gps) cihazının Otlukbeli Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması.

11- Karayolları 16.Bölge Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Merkez Yoğurtlu 151 ada 2 parsel nolu 1.172,10 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının 234.420,00.-TL bedelle kamulaştırılması hususunun görüşülerek karar bağlanması.

12- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Yalnızbağ/Yenimahalle 302 ada 7 parsel ile mülkiyeti Hazineye ait Yalnızbağ/Esentepe 248 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ve 249 ada 1, 2 3 ve 6 nolu parsellerin karşılıklı takas-trampa işlemleri için 19.238,50.-TL bedelin Belediyemiz tarafından yatırılması kaydıyla trampa yapılmasının görüşülerek karar bağlanması.

13- İlimiz Merkez Yoğurtlu Mahallesi 124 ada 1 parsel için hazırlanan İmar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14- İlimiz Merkez Işıkpınar ve Kurutelek Mahallelerine Nazım ve Uygulama İmar Plan tadilatı yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak ise plan sınırlarının belirlenmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karar bağlanması.

15- İlimiz Merkez Çukurkuyu Mahallesi 503 ada 1 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karar bağlanması.

16- İlimiz Merkez Çukurkuyu Mahallesi 411 ada 1, 2 ve 3 parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karar bağlanması.

17- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 2080 ada 1 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karar bağlanması.

18- İlimiz Merkez Demirkent 190 ada 1, 6 ve 17 parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karar bağlanması.

19- İlimiz Merkez Geçit mahallesinde 480, 481 ve 3390 parsel numaralı taşınmazlar ile Cumhuriyet Mahallesi 988 ada 37, 39, 42, 45, 52 ve 56 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölgede Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 91 sayılı Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamak, düzenleme ortaklı payı olarak ayrılan alanlarda azalmaya neden olmamak suretiyle ada, parsel bazlı hatlarında düzenleme yapmak suretiyle tasarlanmış olan plan değişikliği hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karar bağlanması.

DİĞER DUYURULAR