2020 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları

15 Ocak 2021

2020 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından 04.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan ve 07.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen  Sözlü Sınav Sonuçları ilalen tebliğ olunur. Sınav sonucuna itirazlar en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde sınav kuruluna yapılacaktır. 

DİĞER DUYURULAR