2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Ağustos 2020

2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- İlimiz Merkez Yoğurtlu 1361 parsel numaralı taşınmazın Sanayi (Fabrika) inşa edilmesi amaçlı Nazım ve Uygulama imar planı yapılarak tarım dışı amaçla kullanılmasının 5403 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararı alındığı belirtilmiştir. Söz konusu taşınmazın tarımsal amaç dışı kullanımı için Kamu Yararı Kararı alınması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

2- İlimiz Merkez Başbağlar (Cumhuriyet) Mahallesi 816 ada 127 parsel, 48 ada 114 parsel, 987 ada 28, 33, 38 parsel ve 988 ada 54 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2010 ada 1 numaralı parsel ile 2161 ada 1 numaralı parseli kapsayan sınırlar içerisinde hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4- Günbağı Köyü Vank Mezrasından gelen içme suyu ishale hattına Çatalören Köyü Muhtarlığı ile sözleşme yapılarak Çatalören Köyünün Günbağı Vank Mezrası su hattından Yaylabaşı Mahallesi içme suyu ishale hattına su eklenmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5- İlimiz Merkez Yalnızbağ/Mimarsinan Mahallesi 352 adada bulunan park alanının aynı adada yer alan mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin plan değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.

6- İlimiz Taksim Mahallesi 413 ada 34 parsel numaralı niteliği bir adet 4 katlı betonarme okul ve arsasında bulunan belediyemize ait hissenin İl Özel İdaresine tapu devrinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

7- İlimiz Hocabey Mahallesi 511 ada 1 parsel numaralı niteliği arsa olan taşınmaz ile 511 ada 1 parsel numaralı niteliği arsa olan belediyemize ait taşınmazların İl Özel İdaresine tapu devrinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Merkez Yaylabaşı Mahallesi 311 ada 2 parselde bulunan 801,54 m2 bir adet iki katlı bir daireli betonarme ev ve arsası , 377 ada 1 parselde bulunan 501,78 m2 arsa , 356 ada 3 parselde bulunan  723,31 mbir adet bir katlı yığma bina ve arsası , 304 ada 7 parselde bulunan 755,05 marsa ve 304 ada 8 parselde bulunan 686,18 mtaşınmazların satışı hususunun incelenerek karara  bağlanması.

9- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 13/12/2005 Tarih ve 2005/9817 Sayılı kararnamesi eki 5. Maddesine istinaden belirtilen ve uygulamaya konulması için hazırlanan intibak ve derecelere isabet iden vergi düzenlemesinin listesinin incelenerek karara bağlanması

10- Mülkiyeti belediyemize ait Taksim Mahallesi 643 ada 414 numaralı parselde bulunan 24.754,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen 24.470.405,27 TL bedel ile vergi borcumuza mahsuben ilgili bakanlığa  satılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

11- Belediyemiz sınırları içerisinde olan Ekşisu Mesire alanında 31.07.2020 tarihinde yaşanan olayın araştırılması için kurulan araştırma komisyonu raporunun görüşülmesi.

12- Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları hususunun Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

DİĞER DUYURULAR