2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

29 Temmuz 2020

2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesi 2273 ada 1 nolu parsele ait taşınmaz mal (Arsa) satışının peşin veya vadeli olarak görüşülerek karara bağlanması.

2- İlimiz Merkez Sancak Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 2715 parsel numaralı taşınmaz, Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 2016/24 sayılı kararı ile İl Müftülüğüne tahsis edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği yapılacak taşınmaz tahsislerinin 25 yıldan fazla olmayacağından tahsisin devam edip etmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması.

3- İlimiz Merkez Taksim Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 419 ada 6 parsel numaralı taşınmaz, Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 2015/80 sayılı kararı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği yapılacak taşınmaz tahsislerinin 25 yıldan fazla olmayacağından tahsisin devam edip etmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması.

4- İlimiz Merkez Demirkent 2446 parsel numaralı taşınmaz, Belediye Meclisinin 06.04.2011 tarih ve 2011/15 sayılı kararı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği yapılacak taşınmaz tahsislerinin 25 yıldan fazla olmayacağından tahsisin devam edip etmeyeceği hususunun görüşülerek karar bağlanması.

5- İlimiz Merkez Yoğurtlu 1361 numaralı taşınmazın Sanayi (Fabrika) inşa edilmesi amaçlı Nazım ve Uygulama imar planı yapılarak tarım dışı amaçla kullanılmasının 5403 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararı alındığı belirtilmiştir. Söz konusu taşınmazın tarımsal amaç dışı kullanımı için Kamu Yararı Kararı alınması hususunun görüşülerek karar bağlanması.

DİĞER DUYURULAR