2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

29 Ağustos 2019

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Erzincan Kitap Fuarının organize edilmesini talebi ile ilgili Plan ve Bütçe uhdesinde Cenani Dağhan ÇAKMAK tarafından hazırlanan Raporun görüşülerek karara bağlanması.

2- 07.2019 tarih ve 185 sayılı meclis kararı ile kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğüne yedekten bütçe aktarılması ve iptal edilen İşletme Müdürlüğünün bütçesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne aktarılması hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

3- İlimiz Merkez Kurutelek Mahallesi su ücretlerinin düşürülmesi talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

4- Nefromer Sağlık İşletmeleri ile yapılan ihalede ki İdari Şartnamesi madde 13.11 gereği, 03/07/2019 tarih ve 155 nolu meclis kararı ile alınmış olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim ücretlerinin çevre illerin kesim ücretleri göz önüne alınarak Kilogram/TL bazında değerlendirilmesi hususunu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

5- İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 1890 ada 1,2,3 ve 4 nolu parselleri kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

6- İlimiz Merkez mülga Yalnızbağ Belediyesi Davarlı Mahallesi ile Hürrem Palangası Mahallelerine ait plan çalışmalarının devamı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

7- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 903 ada 333 ve 331 nolu parsel sınırları için hazırlanmış olan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

8- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Merkez mülga Yaylabaşı Beldesi Alsancak Mahallesi 178 ada 8 parsel için tarımsal amaç dışı kullanılması için kamu yararı alınması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

9- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Merkez mülga Ulalar Beldesi 225 ada 1 parsel için tarımsal amaç dışı kullanılması için kamu yararı alınması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Merkez Uygulama İmar Planı içerisinde 3 adet trafo alanı konulması için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

11- Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2038 ada 3 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

12- Erzincan Merkez Taksim Mahallesi (Ergenekon Mahallesi) 2033 ada 3, 4, 5 ve 1848 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

13- Erzincan Merkez, Çukurkuyu 125 ada 6 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

14- İçişleri Bakanlığının almış olduğu 30.04.2017 tarih ve 2017/156 sayılı müşterek kararname sonucu Belediyemize bağlanan Belde ve Köylerin eksik olan doğalgaz hatları ve bağlantısı hiç olmayan Keklikkayası, Işıkpınar, Kurutelek, Büyük Çakırman ve Buğdaylı Mahallelerinin imar planları yapılarak doğalgaz hizmetinin sağlanması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

15- Tarihi Kentler Birliği Başkanlığından gelen “Bin Günde Bin Eser” hibe proje yardımı için 1230 yıllarında Erzincan’da yapılmış olan Mevlevihane’nin yeniden ihya edilmesi, Şeb-i aruz törenleri ve benzeri turizm çalışmaları ve inanç turizmi konusunda Şehri desteklemek ve “Evliyalar Şehri Erzincan” projesinin desteklemek için geçici hayvan barınağının yerine Mevlevihane’nin yeniden yapılması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

16- Kurumumuza ait 2019-2023 Yılları arası Stratejik Planının görüşülerek karara bağlanması.

17- Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmelik Taslağının görüşülerek karar bağlanması.

18- S. 23 Nolu Erzincan Kent içi Ulaşım Mot. Taş. Kooperatifi’nin ücret tarifesi değişikliği talebinin görüşülerek karar bağlanması.

19- İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı yanında bulunan 2000 m2 ait uygun bir taşınmaza halı saha yapılması, Geçit Mahallesi 1572 ada 8 parsel nolu taşınmazda bulunan Geçit Spor Kulübüne ait futbol sahasının düzenlenmesi ve Kavakyolu-Gölcük Mahallesine spor tesisi yapılması için 2000 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait taşınmazın Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

20- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesinde (İzzetpaşa Mahallesi) bulunan 7 (yedi) adet taşınmaz mallın (arsa) peşin veya vadeli olarak satışının görüşülerek karar bağlanması.

21- Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.08.2019 tarihli yazıları İl EYP Komisyonu toplantısında alınan kararı ile ilimizde bulunan dört adet tüp deposunun mevcut olduğu yerde ruhsatlandırılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.

DİĞER DUYURULAR