2019 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

27 Eylül 2019

2019 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2019 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmelik Taslağının hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

2- S.S. 23 Nolu Erzincan Kent içi Ulaşım Mot. Taş. Kooperatifi’nin ücret tarifesi değişikliği talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

3- Belediyemiz sınırlarına dâhil edilen belde ve köyler nedeni ile hizmet alanı ve ulaşım sınırları genişlediğinden 100 adet yeni S Plaka ihdas edilmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

4- İlimiz Merkez Uygulama İmar Planı içerisinde 3 adet trafo alanı konulması için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

5- İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı yanında bulunan 2000 m2 ait uygun bir taşınmaza halı saha yapılması, Geçit Mahallesi 1572 ada 8 parsel nolu taşınmazda bulunan Geçit Spor Kulübüne ait futbol sahasının düzenlenmesi ve Kavakyolu-Gölcük Mahallesine spor tesisi yapılması için 2000 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait taşınmazın Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesinde (İzzetpaşa Mahallesi) bulunan 7 (yedi) adet taşınmaz mallın (arsa) peşin veya vadeli olarak satışı ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

7- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2101 ada 1 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilatı talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 79 ada 164 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilatı talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

9- Belediyemize ait norm kadro fazlası kadroların dondurulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Merkez Ergenekon Mahallesi Demirkent 240 ada 8 ve 9 nolu parsel sınırları için hazırlanmış imar plan tadilatının görüşülerek karar bağlanması.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yaptırılmış olan Esentepe ve Araştırma Hastanesi Rekreasyon Bölgesi düzenleme amaçlı imar plan tadilatının görüşülerek karar bağlanması.

12- Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 06/07/2018 tarihinde ihalesi yapılan Erzincan Merkez Kapalı Halk Pazarı Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 5.500.000,00.-TL kredi kullanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

13- Belediyemize ait Kaplıca Tesislerinde kullanım ücretlerinin Gazilerimiz ve 1.Derece Şehit yakınlarının indirimli olarak faydalanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14- Mülkiyeti Belediyemize ait Keklikkayası Mahallesi 506 ada 2, 506 ada 5, 564 ada 4 ve 549 ada 2 parsel nolu taşınmazların satışının görüşülerek karara bağlanması.

 

DİĞER DUYURULAR