Tem
14
Tamamlanan İhale

İLANERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANMadde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 26.06.2018  Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 26.06.2018 saat 10:00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi  gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate al...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

  İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Alparslan Türkeş İş Merkezi  1.Kat No:48-50-59-62 2.Kat No:72, Yer Altı Çarşısı No:33, Karaağaç Mah.Sümerbank Caddesi üzerinde bulunan Hırdavatçılar Çarşısı No: 7,8,11,12,13 Karaağaç Mah. Buğday Meydanı Orta alan No:13-17-35 adreslerinde boş bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir. MADDE 2- Kiralama İhaleleri 27.03.2018 tarihinde 1-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 1.Kat No:48 saat 10:30 2-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 1.Ka...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

  İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mallar (arsalar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 – İhaleler 19/12/2017 tarihinde, Taksim (Mimar Sinan) Mah 1510 ada 7 parselde bulunan 480,00 m² arsa saat 10:30’da Taksim (Mimar Sinan) Mah 1510 ada 8 parselde bulunan 450,00 m² arsa saat 11:00’de Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 2  ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA)  SATIŞI ...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 28/11/2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI S.NO ADA PARSEL M² PEŞİN MU...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mallar (arsalar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 – İhaleler 17/10/2017 tarihinde, Cumhuriyet Mah. 48 ada 110 parselde bulunan 883,19 m2 arsa saat 10:30’da, Cumhuriyet Mah. 1360 ada 7 parselde bulunan 742,00 m2 arsa saat 10:45’de, Taksim Mah. 2206 ada 6 parselde bulunan 1.067,15 m2 arsa saat 11:00’de, Taksim Mah. 1364 ada 10 parselde bulunan 1.201,72 m2 arsa saat 11:15’de, Halitpaşa M...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 - İhale 03.10.2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : Taksim (Mimar Sinan) Mahallesi 1 Adet Taşınmaz Mal (Arsa) Satışı S.NO ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ T...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 03.10.2017 Salı günü saat 11:00’de Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI S.NO ADA PARSEL M² PEŞİ...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 - İhale 15.08.2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : Taksim (Mimar Sinan) Mahallesi 1 Adet Taşınmaz Mal (Arsa) Satışı. S.NO ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GE&Cc...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 23.05.2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI S.NO ADA PARSEL M² P...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

    İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 23.05.2017  Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde  3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI           Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi 2.kat ve (12 adet 648 m² işyeri) 3.kat’ta bulunan (12 adet 718 m² işyeri) ...

Devamı