Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 06.12.2016 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI S.NO ADA PARSEL M² ...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Erzincan Belediyesine ait ERMEK kurslarında üretilen 1.Kurs, 2.Kurs ve 3.Kurs Tabloları (Muhtelif Çapta 598 Tablo) ve Bakır Tabak (80 Adet 30 cm El İşçiliği),Oval Tepsi (13 Adet 2 numara) muhammen bedeli aşağıda belirtilen taşınır mal satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle satılacaktır. Madde 2 -İhale 08.11.2016 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda, Erzincan Belediyesi İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- İhaleye katılacak is...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İLAN ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1- Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlere konulacak teknik şartnamede özellikleri belirtilen 40 Adet Durak,(10 Adet ikili cam durak-30 adet tekli cam durak) 20 adet Bilboard ve 10 Adet Led Ekran (6x4 ebatında 1 adet- 4x3 ebatında 9 adet) reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile işletme hakkının 10 (on) yıl müddetle kiraya verilmesi işidir. 2- Teklifler ;idare tarafından belirlenen KDV hariç olmak üzere 10 (on...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait aşağıda Tapu ve diğer bilgileri mevcut olan İlimiz merkez İnönü Mahallesi 2146 ada 5 parselde bulunan 937,21 m² muhammen bedeli aşağıda belirtilen taşınmaz mal (arsa) satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle satılacaktır. Madde 2 -İhale 11.10.2016 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda, Erzincan Belediyesi İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler; a...

Devamı