Ara
13
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 27.12.2018 Perşembe günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde 3- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 27.12.2018 Perşembe günü saat 10:00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dik...

Devamı
Ara
13
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 - İhale 25.12.2018  Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : Karaağaç Mahallesi 1 Adet Taşınmaz Mal (Arsa) Satışı   S.NO ADA PARSEL M²  PEŞİN MUH. BED. TL GEÇİCİ TEM. BED. TL 1 2216 5 817,16 980.592,00 TL...

Devamı
Ara
13
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 - İhale 25.12.2018  Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :  Karaağaç Mahallesi 1 Adet Taşınmaz Mal (Arsa) Satışı   S.NO ADA PARSEL M²  PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL 1 2216 5 817,16 98...

Devamı
Kas
05
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Yer Altı Çarşısı No:33, Alparslan TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat No: 50-59, Karaağaç Mah. Buğday Meydanı Orta alan No: 25-30 ve                     Süleyman DEMİREL İş Merkezi Zemin Kat No:3/G  adreslerinde bulunan taşınmaz mallar 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.  MADDE 2- Kiralama İhaleleri 20.11.2018 tarihinde; 1-  Yeraltı Çarşısı No:33                                      saat 10:30 2-  Alparslan TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat No...

Devamı
Kas
05
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.  Madde 2 - İhale 06.11.2018  Salı günü saat  11:00’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde 3- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 06.11.2018 saat 10:30’a                             kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müraca...

Devamı
Kas
05
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 - İhale 06.11.2018  Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :  Ergenekon  (Demirkent) Mahallesi 1 Adet Taşınmaz Mal (Arsa) Satışı   S.NO PARSEL M²  PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL 1 1468 471,00 211.950...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İLANERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANMadde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 26.06.2018  Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 26.06.2018 saat 10:00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi  gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate al...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

  İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Alparslan Türkeş İş Merkezi  1.Kat No:48-50-59-62 2.Kat No:72, Yer Altı Çarşısı No:33, Karaağaç Mah.Sümerbank Caddesi üzerinde bulunan Hırdavatçılar Çarşısı No: 7,8,11,12,13 Karaağaç Mah. Buğday Meydanı Orta alan No:13-17-35 adreslerinde boş bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir. MADDE 2- Kiralama İhaleleri 27.03.2018 tarihinde 1-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 1.Kat No:48 saat 10:30 2-  Alparslan Türkeş İş Merkezi 1.Ka...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

  İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mallar (arsalar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 – İhaleler 19/12/2017 tarihinde, Taksim (Mimar Sinan) Mah 1510 ada 7 parselde bulunan 480,00 m² arsa saat 10:30’da Taksim (Mimar Sinan) Mah 1510 ada 8 parselde bulunan 450,00 m² arsa saat 11:00’de Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 2  ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA)  SATIŞI ...

Devamı
Tem
14
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. Madde 2 - İhale 28/11/2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI S.NO ADA PARSEL M² PEŞİN MU...

Devamı