Ara
17
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Süleyman DEMİREL İş Merkezi No:6, A.TÜRKEŞ İş Merkezi Bodrum Kat: No:4- 1.Kat No:43- 46-47-50  Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:25-30’da bulunan işyerleri ve Cumhuriyet Mah.431.Sokak 2009 adanın kuzey kısmı park içerisinde bulunan büfe alanı 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.  MADDE 2- Kiralama İhaleleri 07.01.2020 tarihinde;   Süleyman DEMİREL İş Merkezi No:6  10:30 A.TÜRKEŞ İş Merkezi Bodrum Kat: No:4 ...

Devamı
Kas
25
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN    Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.  Madde 2 - İhale 10.12.2019 tarihinde, aşağıda belirtilen saatte Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :  1 ADET TAŞINMAZ SATIŞI   S.NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ   ŞARTNAM...

Devamı
Kas
20
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Satış Pazarı No:11-12, Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:13-35, Yalnızbağ Mimar Sinan Mah.Terzibaba Caddesi No:4-C, Yalnızbağ Mimar Sinan Mah.Terzibaba Caddesi No:4-D, Yalnızbağ Esentepe Mah.Terzibaba Caddesi No:109/3’te bulunan işyerleri ve Cumhuriyet Mah.431.Sokak 2009 adanın kuzey kısmı park içerisinde bulunan büfe alanı 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.  MADDE 2- Kiralama İh...

Devamı
Kas
08
Tamamlanan İhale

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 1- İDAREYE ait, Erzincan ili Merkez ilçesi, Beybağı Mahallesi 371 Ada 2 Parsel 2400 m2 lik kısmı ile 367 Ada 20 Parselin yanında idarece belirlenecek 3000 m2 lik kısmına Ön Ayrıştırma Tesisi yapılması şartıyla on sekiz (18) ay süre ile kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yaptırılacaktır.   İli İlçe Mevki Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Mevcut Durumu Yatırım Maliyeti ve Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) Erzincan Merkez Beybağı 371 2 2.40...

Devamı
Kas
08
Tamamlanan İhale

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN ERZİNCAN BELEDİYESİ ESENTEPE SOSYAL TESİS VE REKREASYON PROJESİ TAMAMLAMA VE YAPILMASI SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ.  1 - İHALE KONUSU İDAREYE ait, Erzincan ili Merkez ilçesi, Geçit Mahallesi Esentepe Mevkii 2000 ada 1 parselin 26.200 m2lik kısmına Esentepe Sosyal tesis ve Rekreasyon projesi  (Teknik Şartnamesine uygun) yapılması şartıyla yirmi (20) yıl süre ile Sınırlı Ayni Hak (Daimi ve Müstakil Üst Hakkı) Tesis edilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yapılacaktır.   İli İlçe Mevki Ada Parsel Yüzölçüm...

Devamı
Eyl
30
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mallar (arsalar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.  Madde 2 – İhaleler Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİH VE SAATİ :   48 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSALAR)  SATIŞI   S.NO MAHALLE ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİH İHALE SAATİ 1 ...

Devamı
Ağu
05
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan ilimiz merkez İnönü (yeni) Mah. Ömer PARMAKSIZOĞLU Cad. cumartesi pazarı içerisinde bulunan taşınmaz mallar (işyerleri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.  Madde 2 – İhaleler Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİH VE SAATİ :  9 ADET TAŞINMAZ MAL (İŞYERİ)  SATIŞI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDE...

Devamı
Ağu
05
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mallar (arsalar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 – İhaleler Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİH VE SAATİ :  29 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSALAR)  SATIŞI   S.NO MAHALLE ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİH İHALE SAATİ 1 Kurut...

Devamı
Tem
29
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Beybağı mahallesi 440 ada 24 parselde bulunan 90 m² büfe-çay ocağı yeri 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.  MADDE 2- Kiralama ihalesi 30.07.2019 tarihinde saat 11.30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler; a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi. b- İkametgâh Belgesi. c- İmza Sirküsü (noterden). d- Teminat alındı makbuzu veya teminat me...

Devamı
Tem
29
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mallar (arsalar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 - İhaleler 30.07.2019 tarihinde, saat 11:00’de Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :  3  ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA)  SATIŞI   S.NO MAHALLE ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL 1 Cumhuriyet 2248 ...

Devamı