Haz
18
Devam Eden İhale

  İHALE İLANI   KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.   ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:   1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Erzincan Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, Merkez İlçesi, Fatih mahallesi, 2256 ada 2 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi (konut inşa edilmesi işi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir. 2- İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 07/07/2020 günü, saat 14:30’de Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Ca...

Devamı
Haz
16
Devam Eden İhale

İHALE İLANI   BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR. ERZİNCAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan Merkez, Kızılay ve Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanında 2 Blok (4+1) Konut Yapımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.   İhale Kayıt Numarası : 2020/294917   1-İdarenin a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi Belediye sarayı / 24001 Merkez/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası : 4462239930 - 4462143324 c) Elektro...

Devamı
Haz
16
Devam Eden İhale

İHALE İLANI   BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.   ERZİNCAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan Merkez, Kızılay ve Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanında 2 Blok (3+1) Konut Yapımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.   İhale Kayıt Numarası : 2020/289839   1-İdarenin a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi Belediye sarayı / 24001 Merkez/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası : 4462239930 - 4462143324 c) Elek...

Devamı
Haz
16
Devam Eden İhale

İHALE İLANI   BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.   ERZİNCAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan Merkez, Kızılay ve Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanında 1 Blok (2+1) Konut Yapımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.   İhale Kayıt Numarası : 2020/295009   1-İdarenin a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi Belediye sarayı / 24001 Merkez/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası : 4462239930 - 4462143324 c) Elek...

Devamı
May
27
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.  Madde 2 - İhale 16.06.2020 tarihinde, aşağıda belirtilen saatte Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :  1 ADET ARSA SATIŞI   S.NO MAHALLE ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİH İHALE SAATİ 1 Cumhuriyet 889 ...

Devamı
May
12
Tamamlanan İhale

 İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan                    taşınmazlar (arsa, bina, konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. ve  45. maddeleri gereğince satılacaktır. Madde 2 - İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.   Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİHİ VE SAATİ   S.NO MAHALLE ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİH İHALE SAATİ ...

Devamı
Nis
09
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No: 6-7-8 Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı Orta Alan No: 13, Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mah. Sağlık evi Caddesi Terminal alanı içerisi No:5d-5e’de bulunan işyerleri ve Binali YILDIRIM parkı 990 ada 52 nolu parsel 11.751,22 yüzölçümlü taşınmaz içerisinde bulunan 45,43 m²’lik büfe alanı, 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.  MADDE 2- Kiralama İhaleleri 28.04.2020 tarihi...

Devamı
Mar
18
Tamamlanan İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1- Erzincan Belediyesine ait SS.23 Nolu Kent içi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Bulunan 33 Adet Hisse 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.  MADDE 2- Kiralama İhalesi 07.04.2020 tarihinde; saat: 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.  MADDE 3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler; a) Kimlik Belgesi ve Fotokopisi. b) İkametgâh Belgesi. c) İmza Sirküsü (noterden) d) Teminat alındı makbuzu veya temina...

Devamı
Mar
02
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan, Süleyman DEMİREL İş Merkezi 1. Kat No:14, 3.Kat No: 9-10,  A.TÜRKEŞ İş Merkezi 1.Kat: No:36-37-50-52, 2.Kat No:72  Karaağaç Mah.Buğday Meydanı Orta Alan No:25-30, Yalnızbağ Mah. 4.Sokak No:2, Yalnızbağ Mah. Terzibaba Caddesi Eski Belediye binası giriş kısmı güneydoğu cephesi No:4/F, Belediye Sarayı içerisi yemekhane ve Çarşı Mah.13.Şubat Caddesi No:172/B’de (Etüdaş yem fabrikası yanı) bulunan taşınmazlar 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kir...

Devamı
Oca
17
Devam Eden İhale

İ L A N ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır. Madde 2 - İhale 04.02.2020 tarihinde, aşağıda belirtilen saatte Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :  1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI   S.NO MAHALLE ADA PARSEL M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİH İHALE SAATİ ...

Devamı