2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 76408994-301.03-[ 08/ ] Ağustos 2019

  Konu : Meclis Gündemi

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Meclis Üyesi Cenani DAĞHAN ÇAKMAK tarafından verilen, uygun görülen bir tarihte 1. Erzincan Sokak Hayvanları Çalıştayı yapılması talebi ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda karar bağlanması.

2- Erzincan Kitap Fuarının organize edilmesini talebi ile ilgili Cenani DAĞHAN ÇAKMAK tarafından hazırlanan Raporun görüşülerek karara bağlanması.

3- 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ücret Tarifelerinde ter alan Mezarlık ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

4- Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

5- Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile belirlenmiş olan S-M-T plakalara ait alınan ücretlerin yeniden değerlendirilmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

6- S ve T Plaka Yönetmelikleri değişiklikleri ile 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinde bazı ücretlere ait maddelerin kaldırılması hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanmış olan plan tadilat harç tablosu ve ödeme usullerinin ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülerek karara bağlanması.

8- Belediyemiz İmar Yönetmeliği hazırlanması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

9- İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi 320 ada 56 nolu parsel için imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Merkez Beybağı Mahallesi (eski yerleşim yeri) bulunan mülkiyeti belediyemize ait 395 ada 1, 645 ada 62-68, 650 ada 3, 694 ada 3, 703 ada 1, 708 ada 1, 736 ada 3, 763 ada 4 ve 797 ada 1 parsel nolu taşınmazların fidanlık olarak kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

11- İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi (eski yerleşim yeri) bulunan mülkiyeti belediyemize ait 308 ada 3, 314 ada 8, 316ada 30, 333 ada 4,6,7,8, 831 ada 1 ve 867 ada 31 parsel nolu taşınmazların Kent Ormanı olarak kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

12- İlimiz Merkez Mülga Yalnızbağ Mimarsinan Mahallesi 568 ada 1 parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

13- İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 1890 ada 1,2,3 ve 4 nolu parselleri kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

14- İlimiz Merkez mülga Demirkent 1702 parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

15- İlimiz Merkez Arslanlı Mahallesi 1194 ada 43 parseli kapsayan sınırlar için Sivas İdare Mahkemesinin 2012/465 sayılı kararına istinaden hazırlanmış olan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

16- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 55 ada 4 parseli kapsayan imar tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

17- İlimiz Merkez Kavakyolu 222 ada 33 ve 34 nolu parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

18- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 23 ada 7 ve 8 nolu parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

19- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2163 ada 5 nolu parsel ve yakınındaki tescil dışı alanlar için hazırlanmış imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

20- İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2186 ada 1 nolu parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

21- İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 1710 ada 12 nolu parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

22- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 77 ada 19 nolu parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

23- İlimiz Merkez Demirkent Mahallesi 2566 parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

24- Kentsel Dönüşüm içerisinde bulunan İlimiz Merkez Hocabey Mahallesinin Kentsel Dönüşüm sınırları içerisinden çıkarılması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

25- İlimiz Merkez Ulalar- Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 103 ada 4 ve 15 nolu parselleri kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

26- İlimiz Merkez Ulalar 182 ada 10 ve 174 ada 15 nolu parselleri kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

27- İlimiz Merkez Demirkent 2597 parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

28- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 537 ada 14 nolu parseli kapsayan imar plan tadilatı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

29- Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının başvuru sahibi olduğu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteği kapsamında sunulacak olan “Yöresel Peynir İmalatı” projesinde ortağı olup, eş finansman tutarına %20 oranında katkı sağlaması ve bu ortaklıkla ilgili her türlü protokol yapması, sözleşme imzalaması, iş ve işlemleri yürütmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülerek karar bağlanması.

30- 03.07.2019 tarih ve 185 sayılı meclis kararı ile kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğüne yedekten bütçe aktarılması ve iptal edilen İşletme Müdürlüğünün bütçesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne aktarılmasının görüşülerek karar bağlanması.

31- İlimiz Merkez Kurutelek Mahallesi su ücretlerinin düşürülmesi talebinin görüşülerek karar bağlanması.

32- Nefromer Sağlık İşletmeleri ile yapılan ihalede ki İdari Şartnamesi madde 13.11 gereği, 03/07/2019 tarih ve 155 nolu meclis kararı ile alınmış olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim ücretlerinin çevre illerin kesim ücretleri göz önüne alınarak Kilogram/TL bazında değerlendirilerek karara bağlanması

33- İlimiz Merkez mülga Yalnızbağ Belediyesi Davarlı Mahallesi ile Hürrem Palangası Mahallelerine ait plan çalışmalarının devamı hususunun görüşülerek karara bağlanması.

34- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 903 ada 333 ve 331 nolu parsel sınırları için hazırlanmış olan imar plan tadilatının görüşülerek karara bağlanması.

35- Mülkiyeti Belediyemize ait Küçük Sanayi Sitesi 2223 ada 3 parselde bulunan 710,80.m2 yüzölçümlü işyeri vasıflı taşınmaz mal (arsa) satışının görüşülerek karar bağlanması.

36- Mülkiyeti Belediyemize ait Yalnızbağ Mahallesi Karşıyaka sokak 348 ada 5 parselde bulunan 1250,88.m2 yüzölçümlü taşınmaz mal (Bina) satışının görüşülerek karar bağlanması.

37- Mülkiyeti Belediyemize ait Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 106 ada 20 parselde bulunan 1521,66.m2 yüzölçümlü taşınmaz mal (Bina) satışının görüşülerek karar bağlanması.

38- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesi 2290 ada 3 nolu parselde bulunan taşınmaz mal (Arsa) satışının peşin veya vadeli olarak görüşülerek karar bağlanması.

39- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2028 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parselde bulunan taşınmaz malların (Arsa) satışının görüşülerek karar bağlanması.

40- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Merkez mülga Yaylabaşı Beldesi Alsancak Mahallesi 178 ada 8 parsel için tarımsal amaç dışı kullanılması için kamu yararı alınması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

41- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Merkez mülga Ulalar Beldesi 225 ada 1 parsel için tarımsal amaç dışı kullanılması için kamu yararı alınması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

42- İlimiz Merkez Uygulama İmar Planı içerisinde 3 adet trafo alanı konulması için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.