2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 76408994-301.03-[ 07/ ] Haziran 2019

  Konu : Meclis Gündemi

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi 320 ada 56 nolu parsel için imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

2- Belediyemiz İmar Yönetmeliği hazırlanması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

3- Ekşisu mesire alanı içerisinden bulunan 143 ada 134 parselde atıl durumda bulunan madensuyu üretim tesisi binasının sosyal tesis olarak 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

4- İlimiz Merkez Yaylabaşı Güllüce 126 ada 92 parseli kapsayan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

5-Recep GÖKALP, Selim KARANLIK, Ferhat YILDIZ, Hakan CEBECİ, Güler KUNT KOCAMAN, Mustafa Emre BAŞAKIN, Canan BEKTAŞ, Süleyman YILDIRIM ve Gürbüz GÜNDÜZ tarafından verilen yeni yapılan binalara ait Katılım Paylarının tahakkuku hesaplamaları ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- Erzincan Kitap Fuarının organize edilmesini talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

7- Belediyemiz Şehir Tiyatrosu Salonu kiralama bedeli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

8- Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile belirlenmiş olan S-M-T plakalara ait alınan ücretlerin yeniden değerlendirilmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

9- Belediyemize ait Çukurkuyu Belediye Personel LTD.ŞTİ’ne sermaye artırımı hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

10- Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bütçe aktarımı hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması.

11- Canlı Hayvan Pazarı büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişi ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12- 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin Mezbahane Hizmet Ücretleri bölümünde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim ücretlerinin yeniden görüşmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13- S ve T Plaka Yönetmelikleri değişiklikleri ile 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinde bazı ücretlere ait maddelerin kaldırılması hususunun görüşülerek karar bağlanması.

14- Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülerek karar bağlanması.

15- Belediyemiz şirketlerine müdür ataması yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

16- İlimiz Merkez Beybağı Mahallesi (eski yerleşim yeri) bulunan mülkiyeti belediyemize ait 395 ada 1, 645 ada 62-68, 650 ada 3, 694 ada 3, 703 ada 1, 708 ada 1, 736 ada 3, 763 ada 4 ve 797 ada 1 parsel nolu taşınmazların fidanlık olarak kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsisinin görüşülerek karar bağlanması.

17- İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi (eski yerleşim yeri) bulunan mülkiyeti belediyemize ait308 ada 3, 314 ada 8, 316ada 30, 333 ada 4,6,7,8, 831 ada 1 ve 867 ada 31 parsel nolu taşınmazların Kent Ormanı olarak kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsisinin görüşülerek karar bağlanması.