2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 76408994-301.03-[ 06/ ] Mayıs 2019

  Konu : Meclis Gündemi

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.11.2016 tarihli Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğine göre 37.maddesinde belirtilen çalışma esaslarına göre personel ücretlerinin belirlenmesi talebi hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

2. Özel Halk Otobüsleri Seyrüsefer Yönetmeliğinin 9.Maddesi 7. fıkrası bölümünde değişiklik yapılması hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3. Belediyemize bağlanan belde belediyeleri ve köylere uygulanacak su ücretleri ile ilgili tarifeleri, indirimler ve uygulamalar, abone işlemlerinde alınan ücretlerin, teminatların, su ile ilgili cezaların ve diğer tarifeler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4. Erzincan Kitap Fuarının organize edilmesini talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5. İmar plan revizyonu yapılmasının ve bireysel plan başvurularının alınması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6. İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2028 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parselleri kapsayan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7. İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi 320 ada 56 nolu parsel için imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8. Belediyemiz İmar Yönetmeliği hazırlanması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9. İlimizin Kurutelek Mahallesinin adının “Ataköy” olarak değiştirilmesi talebi hakkında İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek karara bağlanması.

10. Kurumumuz memur boş kadro değişiğinin görüşülerek karara bağlanması

11. Belediyemize ait ihtiyaç fazlası aracın, 237 Sayılı Taşıt Kanununun ilgi maddelerine istinaden satış talebi görüşülerek karara bağlanması.

12. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracının Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine tahsisinin görüşülerek karar bağlanması.

13. Belediyemiz Şehir Tiyatrosu Salonu kiralama bedelinin görüşülerek karara bağlanması.

14. Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile belirlenmiş olan S-M-T plakalara ait alınan ücretlerin yeniden değerlendirilerek karara bağlanması.

15. Belediyemize ait Taşınmaz Malların (Arsa) satışı hususunun görüşülerek karara bağlanması.

16. Belediyemiz şirketlerine müdür ataması yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

17. İlimiz Merkez Kurutelek Mahallesi 783 nolu parsel üzerinde “Lisansız Elektrik Üretim Tesisi” yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınması hususunun görüşülerek karar bağlanması.

18. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yerleşkesi ve Yalnızbağ tokilerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için İller Bankası tarafından projesi hazırlatılan işin yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınması hususunun görüşülerek karar bağlanması.

19. Mülkiyeti belediyemiz ve belediyemiz şirketi olan ERZ ENERJİ İnş.Tur.Hay Dan.Hiz.San. ve Tic.Ltd.Şti’ne ait Erzincan Merkez Kurutelek Mahallesi 138 ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde Belediye Encümeninin 21.05.2019 tarih ve 146 sayılı kararı ile yapılmakta olan imar uygulaması işlemi sonucu oluşacak parsellerin Rıza-i Taksim yolu ile hisse ayrımı yapılması ve Riza-i Taksim sonucunda Belediyemize ait olan hisselerin satışı hususunun görüşülerek karara bağlanması.