2019 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2019 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 76408994-301.03-[ 05/ ] Nisan 2019

  Konu : Meclis Gündemi

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2019 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1. Erzincan İli Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Üye seçimi ( Belediye Başkanı Asıl üye 2 Asıl 1 Yedek üye seçimi )

2. Çiftçi Koruma ve Murakabe Heyetine üye seçiminin yapılması. (4081Sayılı Kanun 4. Maddesine göre 5 Asil 5 Yedek)

3. Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine üye seçiminin yapılması. (3 Asil 3 Yedek)

4. 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

5. Kurumumuz memur boş ve dolu kadro iptal-ihdas değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

7. Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Yönetmeliğine uygun olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ihdas edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

8. Erzincan Belediyesi Taksi Durakları ve T plakalı Ticari Taksi Hizmetindeki Araçların Çalışmalarına ilişkin Yönetmeliğine ait maddenin kaldırılması veya değişikliği hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9. 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin minibüs, servis ve taksi hatları çalışma izin ücreti bölümünde bulunan EŞOT taksi aylık ücretinin yeniden değerlendirilmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10. 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin su ücretinin ilgili tarifesinin 12.maddesinde yer alan resmi daireler için uygulanan atık su ücretinin güncellenmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.11.2016 tarihli Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğine göre 37.maddesinde belirtilen çalışma esaslarına göre personel ücretlerinin belirlenmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12. Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

13. Özel Halk Otobüsleri Seyrüsefer Yönetmeliğinin 3.Maddesi bölümünde değişiklik yapılması hususu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

14. Canlı Hayvan Pazarı büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişi ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.

15. 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin Mezbahane Hizmet Ücretleri bölümünde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim ücretlerinin yeniden görüşerek karara bağlanması.

16. Özel Halk Otobüsleri Seyrüsefer Yönetmeliğinin 9.Maddesi 7. fıkrası bölümünde değişiklik yapılması hususu görüşülerek karara bağlanması.

17. İçişleri Bakanlığının 2107/157 sayılı kararının 30.04.2017 tarih ve 30053 sayılı resmi gazete yayınlanması ile sınırlarımıza dâhil edilen 9 belde ve 3 köyden dolayı oluşan yeni sınırlar içerisinde imar plan revizyonu yapılmasının ve bireysel plan başvurularının alınması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

18. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.Maddesi gereği Kamulaştırma işlemleri için 2019 yılı itibariyle Belediye Encümenine yetki verilmesi husussunun görüşülerek karara bağlanması.

19. İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2028 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parselleri kapsayan imar plan tadilatının görüşülerek karara bağlanması.

20. İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi 320 ada 56 nolu parsel için imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

21. Erzincan Belediyesi İmar Komisyonu ilgi yazısı ile gönderilen imar komisyonu raporunda belirtilen maddelerin imar notlarına eklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.