2019 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2019 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 76408994-301.03-[ 04/ ] Nisan 2019

  Konu : Meclis Gündemi

 

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2019 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Meclis Katip üye seçimi. ( 2 asıl 2 yedek 4 kişi 2 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 19. Madde )

2- Meclis Başkan Vekillerinin seçimi. ( 2 kişi 2 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 19. Madde )

3- Encümen Üyeliklerine üye seçimi. ( 3 kişi 1 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 33. Madde )

4- Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi. ( 5 kişi 1 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 24. Madde )

5- İmar Komisyonu üye seçimi. ( 5 kişi 1 yıl süreli5393 Sayılı Kanun 24. Madde )

6- Tarihi Kentler Birliği Üye seçimi ( Belediye Başkanı Asıl üye 1 Asıl 1 Yedek üye seçimi )

7- Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Üye seçimi ( Belediye Başkanı Asıl üye 2 Asıl 1 Yedek üye seçimi )

8- Erzincan Mahalli İdareler Birliği Üye seçimi ( Belediye Başkanı Asıl üye 3 Asıl 3 Yedek üye seçimi )

9- Meclis Toplantısı için yılda bir kez tatil kararı alınması.( 5393 Sayılı Belediye Kanun 20.Madde )

10- Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazla kayıt yapılmasının görüşülmesi. ( 5393 Sayılı Belediye Kanun 20. Madde )

11- 2018 Yılı Faaliyet raporlarının görüşülmesi. ( 5393 Sayılı Kanun 56.Madde )

12- 2018 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun sunumunun yapılması. . ( 5393 Sayılı Belediye Kanun 25. Madde )

13- Erzincan Belediyesi Taksi Durakları ve T plakalı Ticari Taksi Hizmetindeki Araçların Çalışmalarına ilişkin Yönetmeliğine ait maddenin kaldırılması veya değişikliği hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14- 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin minibüs, servis ve taksi hatları çalışma izin ücreti bölümünde bulunan EŞOT taksi aylık ücretinin yeniden değerlendirilmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

15- 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin su ücretinin ilgili tarifesinin 12.maddesinde yer alan resmi daireler için uygulanan atık su ücretinin güncellenmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

16- Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

17- Çukurkuyu Belediyesinin 10.12.2018 tarih ve 881 sayılı yazıları ile gönderilen, 411 ada 2 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

18- Çukurkuyu Belediyesinin 05.12.2018 tarih ve 869 sayılı yazıları ile gönderilen, 125 ada 6 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

19- Yalnızbağ Belediyesinin 21.12.2018 tarih ve 1000 sayılı yazıları ile gönderilen, Yalnızbağ (Eski Mimarsinan Mahallesi) 406 ada 75 nolu parsele ait mevzi imar planı ile ilgili ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

20- Yalnızbağ Belediyesinin 20.12.2018 tarih ve 997 sayılı yazıları ile gönderilen, 509 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsel nolu taşınmazların satışı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

21- Yalnızbağ Belediyesinin 21.12.2018 tarih ve 1001 sayılı yazı ekinde gönderilen ilave imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

22- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.11.2016 tarihli Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğine göre 37.maddesinde belirtilen çalışma esaslarına göre personel ücretlerinin belirlenmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.