2019 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

2019 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

  

Sayı : 76408994-301.03-[ 03/ ] Şubat 2019

  Konu : Meclis Gündemi

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2019 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

1 - Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının 2018 yılı nüfus artışından dolayı yeniden görüşülerek karara bağlanması.

2- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin 2018 yılı nüfus artışından dolayı yeniden görüşülerek karara bağlanması.

3- Erzincan Belediyesi Taksi Durakları ve T plakalı Ticari Taksi Hizmetindeki Araçların Çalışmalarına ilişkin Yönetmeliğine ait maddenin kaldırılması veya değişikliği hususunun görüşülerek karara bağlanması.

4 - 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin minibüs, servis ve taksi hatları çalışma izin ücreti bölümünde bulunan EŞOT taksi aylık ücretinin yeniden değerlendirilerek karara bağlanması.

5- 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin su ücretinin ilgili tarifesinin 12.maddesinde yer alan resmi daireler için uygulanan atık su ücretinin güncellenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

6- Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

7- Çukurkuyu Belediyesinin 10.12.2018 tarih ve 881 sayılı yazıları ile gönderilen, 411 ada 2 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- Çukurkuyu Belediyesinin 05.12.2018 tarih ve 869 sayılı yazıları ile gönderilen, 125 ada 6 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- Yalnızbağ Belediyesinin 21.12.2018 tarih ve 1000 sayılı yazıları ile gönderilen, Yalnızbağ (Eski Mimarsinan Mahallesi) 406 ada 75 nolu parsele ait mevzi imar planı ile ilgili ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- Yalnızbağ Belediyesinin 20.12.2018 tarih ve 997 sayılı yazıları ile gönderilen, 509 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsel nolu taşınmazların satışı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- İlimiz Yalnızbağ Belediyesi 21.12.2018 tarih ve 1001 sayılı yazı ekinde gönderilen ilave imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12- İlimiz Yoğurtlu Belediyesi 01.02.2019 tarih ve 48 sayılı yazı ekinde gönderilen ilave imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.11.2016 tarihli Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğine göre 37.maddesinde belirtilen çalışma esaslarına göre personel ücretlerinin belirlenmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.