2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı     : 76408994-301.03-[ 02/                       ]                                                       Şubat 2019

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

             B- SAYGI DURUŞU

             C- İSTİKLAL MARŞI

 

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

2- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1680 ada 1 parsel, 2192 ada 1 parsel ve 2016 ada 3 nolu parsel için hazırlanan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3- Çukurkuyu Belediyesinin 10.12.2018 tarih ve 881 sayılı yazıları ile gönderilen, 411 ada 2 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4- Çukurkuyu Belediyesinin 10.12.2018 tarih ve 880 sayılı yazıları ile gönderilen, 440 ada 1 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5- Çukurkuyu Belediyesinin 05.12.2018 tarih ve 869 sayılı yazıları ile gönderilen, 125 ada 6 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- Yalnızbağ Belediyesinin 21.12.2018 tarih ve 1000 sayılı yazıları ile gönderilen, Yalnızbağ (Eski Mimarsinan Mahallesi) 406 ada 75 nolu parsele ait mevzi imar planı ile ilgili ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- Yalnızbağ Belediyesinin 20.12.2018 tarih ve 997 sayılı yazıları ile gönderilen, 509 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsel nolu taşınmazların satışı ile ilgili ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Yalnızbağ Belediyesi 21.12.2018 tarih ve 1001 sayılı yazı ekinde gönderilen ilave imar planı ile ilgili almış olduğu kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

9- İlimiz Yoğurtlu Belediyesi 01.02.2019 tarih ve 48 sayılı yazı ekinde gönderilen ilave imar planı ile ilgili almış olduğu kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması

10- İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 121 ada 2,10 ve 11 parsel nolu taşınmazlar üzerinde Belediye Encümeninin 02.10.2018 tarih ve 417 sayılı kararı ile yapılmakta olan imar uygulaması sonucu oluşacak Erzincan Belediyesi hissesini Sağlık Bakanlığına( Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü) tahsisi edilmek üzere Maliye Hazinesine bedelsiz olarak devredilmesi hususunu görüşerek karar bağlanması.

11- İlimiz Merkez Yoğurtlu 2312 parsel nolu 9540,80 m2 yüzölçümlü sulu tarla vasıflı taşınmaz uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve kısmen terminal alanında kaldığından kamulaştırma veya takas (trampa) tapılması hususunun görüşülerek karar bağlanması.

12- 2019 Yılı Gelir Tarifesi ücrete tabi işler tablosunda resmi kurum ve kuruluşlara yangın eğitiminin ücretsiz verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

13- Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği Madde 10’da belirtilen toplu taşıma araç sürücüleri kıyafet değişikliği hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.11.2016 tarihli Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğine göre 37.maddesinde belirtilen çalışma esaslarına göre personel ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.