2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 01/                       ]                                                       Aralık 2018

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

             B- SAYGI DURUŞU

             C- İSTİKLAL MARŞI

 

2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna Üye seçiminin yapılması.

2- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

3- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması.

4- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

5- 2019 takvim yılında geçici işçi çalıştırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

6- 2019 takvim yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Ekşisu Mesire alanı içerisinde bulunan madensuyu üretim tesisi, kaynak suyu ve idari binanın kiralanması süresinin 10(on)yıl olması ve kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

8- Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

9- Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimizin isimlerinin şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1680 ada 1 parsel, 2192 ada 1 parsel ve 2016 ada 3 nolu parsel için hazırlanan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- Çukurkuyu Belediyesinin 14.11.2018 tarih ve 814 sayılı yazıları ile gönderilen, Çukurkuyu Bozyazı Mahallesi 470 ada 2 parsel imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12- Erzincan Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 19.11.2018 tarih ve E.14519 sayılı yazısı ile gönderilen, Çukurkuyu Beldesi 189 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 181 ada 49 nolu parsel taşınmazların satışı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13- Geçit Belediyesinin 21.11.2018 tarih ve 525 sayılı yazıları ile gönderilen, 2856,2857, 2858,2859,584 ve 1951 parsellere ait imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14- İlimiz Merkez Halitpaşa Mahallesi 1137 ada 12 parsel nolu taşınamaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Halitpaşa Mahallesi 2153 ada 8 parsel nolu taşınamazın takas talebinin görüşülerek karar bağlanması.

15- Ulalar Belediyesinin 30.11.2018 tarih ve 841 sayılı yazıları ile gönderilen, Ulalar Beldesi 141 ada 73,75,79 ve 80 nolu parseller ile 174 ada 15 nolu parsel taşınmazların satışı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

16- Kavakyolu Belediyesinin 29.11.2018 tarih ve E.1846 sayılı yazıları ile gönderilen, Kavakyolu Belediyesinde bulunan 224 ada 20 nolu parsel taşınmazın satışı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

17- Çukurkuyu Belediyesinin 10.12.2018 tarih ve 881 sayılı yazıları ile gönderilen, 411 ada 2 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

18- Çukurkuyu Belediyesinin 10.12.2018 tarih ve 880 sayılı yazıları ile gönderilen, 440 ada 1 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

19- Çukurkuyu Belediyesinin 05.12.2018 tarih ve 869 sayılı yazıları ile gönderilen, 125 ada 6 nolu parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

20- Yalnızbağ Belediyesinin 21.12.2018 tarih ve 1000 sayılı yazıları ile gönderilen, Yalnızbağ (Eski Mimarsinan Mahallesi) 406 ada 75 nolu parsele ait mevzi imar planı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

21- Yalnızbağ Belediyesinin 20.12.2018 tarih ve 997 sayılı yazıları ile gönderilen, 509 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsel nolu taşınmazların satışı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.