2018 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı     : 76408994-301.03-[ 12/                       ]                                                                                                                                               Kasım 2018

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

             B- SAYGI DURUŞU

             C- İSTİKLAL MARŞI

 

2018 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1) 2017 Yılı Sayıştay Başkanlığı Denetimi raporu hakkında meclise bilgi sunulması.

2) 2019 Mali Yılı Gelir Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3) Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

4) İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1680 ada 1 parsel, 2192 ada 1 parsel ve 2016 ada 3 nolu parsel için hazırlanan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5) Ulalar Belediyesi ekli 15.10.2018 tarih ve 657 sayılı yazıları ile gönderilen, Ulalar Beldesi 141 ada 73,75,79,80 nolu parseller ve 174 ada 15 nolu parsel ve 141 ada 48 nolu parsellere ait imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6) Ulalar Belediyesi ekli 11.10.2018 tarih ve 654 sayılı yazıları ile gönderilen, Ulalar Beldesi 246 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile 247 ada 1,2 ve 3 nolu parsellere ait ilave imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7) Ulalar Belediyesi ekli 31.10.2018 tarih ve 705 sayılı yazıları ile gönderilen, Ulalar Beldesi Üçkonak Mahallesi 125 ada 14 parsele ait ilave imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8) Kavakyolu Belediyesi ekli 02.11.2018 tarih ve E.1682 sayılı yazıları ile gönderilen, Kavakyolu Beldesi 455 ada 1 nolu parsel imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9) Yalnızbağ Belediyesi ekli 02.11.2018 tarih ve 823 sayılı yazıları ile gönderilen, Yalnızbağ Beldesi Mimarsinan Mahallesi 515 ada 14 parsel imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine bulunan arşivde yer alan bina inşaatlarına ait proje ve ruhsat dosyalarından kat mülkiyeti ve proje tarama bedeli olarak mücavir alan içi, mücavir alan dışı ve ekspertiz dosya inceleme bedeli ücretleri hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11) Tamamı uygulama imar planında kalan İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 994 ada 76 parsel malikinin, 994 ada 76 parsel ile üzerinde evlerinin bulunduğu İzzetpaşa Mahallesi 994 ada 78 parseldeki belediyemiz hissesinin karşılıklı takas talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12) Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz Merkez Kurutelek Mahallesi 784 nolu parsel için yapılan imar planı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13) İlimiz Merkez Cumhuriyet (Başbağlar) Mahallesi 2213 ada 1 parsel nolu taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Başbağlar) Mahallesi 2012 ada 6 parselin birebir takas yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14) Çukurkuyu Belediyesi 14.11.2018 tarih ve 814 sayılı yazıları ile gönderilen, Çukurkuyu Bozyazı Mahallesi 470 ada 2 parsel imar plan tadilatı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

15) Erzincan Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 19.11.2018 tarih ve E.14519 sayılı yazısı ile gönderilen, Çukurkuyu Beldesi 189 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 181 ada 49 nolu parsel taşınmazların satışı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

16) Geçit Belediyesi 21.11.2018 tarih ve 525 sayılı yazıları ile gönderilen, 2856,2857, 2858,2859,584 ve 1951 parsellere ait imar plan tadilatı ile ilgili hususun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

17) İlimiz Merkez Caddeleri ve kaldırım düzenlemesi yapımı işinde kullanılmak üzere İller bankasından kredi kullanılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesin görüşülerek karara bağlanması.

18) İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2096 ada 8 parsel nolu taşınmazda bulunan Belediyemiz hissesinin İhlas Vakfına tahsisinin görüşülerek karar bağlanması.