2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı     : 76408994-301.03-[ 10/                       ]                                                    Eylül 2018

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

            B- SAYGI DURUŞU

            C- İSTİKLAL MARŞI

 

2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- İçişleri Bakanlığının, 30.04.2017 tarih ve 30053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/156 sayılı müşterek kararnamesi ile Erzincan İli Merkez İlçesine bağlı Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Ulalar, Akyazı, Yoğurtlu, Demirkent, Yaylabaşı ve Geçit Belediyeleri ile Işıkpınar, Buğdaylı ve Büvükçakırman Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Erzincan Belediyesi sınırları içine katılması, Danıştay 8. Dairesinin 2017/4599 Esas nolu yürütmenin durdurulması kararı sebebi ile Belediye Kanunun 12. maddesinin işletilmesine gerek kalmadığından, Demirkent 1225 ile 1226 ve Kavakyolu E-1233 ile E-1272 sayılı görüş talepleri hakkında meclisçe imar komisyonuna sevki yapılan gündem maddelerinin gündemden çıkarılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

2- İlimiz Demirkent Belediyesi 03.09.2018 tarih ve 1225 sayılı yazısı ile gönderilen imar plan tadilatı yapımı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3- İlimiz Demirkent Belediyesi 03.09.2018 tarih ve 1226 sayılı yazısı ile gönderilen imar plan tadilatı yapımı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4- İlimiz Kavakyolu Belediyesi 06.08.2018 tarih ve E-1233 sayılı yazısı ile gönderilen, taşınmazların satışı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5- İlimiz Kavakyolu Belediyesi 13.08.2018 tarih ve E-1272 sayılı yazısı ile gönderilen revizyon ve ilave imar planı yapımı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- 18.11.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Şehir Tiyatroları ve Kültür Sanat Merkezinin işleyişi hakkında hazırlanan Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğine ait değişiklik talebini Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

7-  18.11.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Şehir Tiyatroları ve Kültür Sanat Merkezinin işleyişi hakkında hazırlanan Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen çalışma esaslarına göre personel ücretlerinin belirlenmesi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanası.

8- İlimiz Merkez Fevzipaşa Çarşısı dış cephe düzenlemesi sonrası işyeri tabelalarının tek tip standart ölçü ve renk olarak tespiti hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2028 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellere ait imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

11- Kurumumuza ait şirketlerden ERZ Enerji İnşaat Hayvancılık Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. LTD. ŞTİ’ne ayni yardım yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

12- 07.12.2017 tarih ve 186 sayılı Belediye Meclisi kararı ile 2018 yılında yürürlüğe giren yolcu taşıma ücretlerinin yıl içinde işletme maliyetleri ve ülkemizde son iki ayda yaşanan ekonomik dengelerin değişikliğinden dolayı Özel Halk Otobüsleri Çalışma Ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin 13.maddesine istinaden yolcu taşıma ücretleri değişikliğini taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.

13- Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin 16.maddesinde yer alan suç unsurları ve uygulanacak cezalar bölümünde tespit edilen bedellerin 2019 yılında uygulanmak üzere güncellenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14- Havalimanı önünden Akyazı kavşağına kadar olan yola “RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI” isminin verilmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması.

15- Belediyemize ait Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde atıl durumda bulunan asfalt finişerinin Üzümlü Belediyesine verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

16- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1680 ada 1 parsel, 2192 ada 1 parsel ve 2016 ada 3 nolu parsel için hazırlanan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.