2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı   : 76408994-301.03-[ 09/                       ]                                                    Ağustos 2018

  Konu : Meclis Gündemi

2018 YILI  EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Kurumumuz memur boş ve dolu kadro derece değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması.

2- 18.11.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Şehir Tiyatroları ve Kültür Sanat Merkezinin işleyişi hakkında hazırlanan Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğine ait değişiklik talebinin görüşülerek karara bağlanması.

3-  18.11.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Şehir Tiyatroları ve Kültür Sanat Merkezinin işleyişi hakkında hazırlanan Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen çalışma esaslarına göre personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

4- KUDAKA tarafından desteklenen ilimizde kurulacak olan Süt İşletme Tesisi Projesine %20 ortak olunması ve bu ortaklıkla ilgili her türlü protokol yapılması, sözleşme imzalanması, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

5- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1199 ada 19 parsel ve güneyinde bulunan imar adası içerisinde yer alan tescil dışı alanı kapsayan alanda, imalatlarla uygulama imar planı arasında yer alan uyumsuzlukların giderilmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- Yalnızbağ Belediyesinin 22.06.2018 tarih ve 367 sayılı meclis kararında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili almış olduğu kararı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 613 ada 28,31 ve 36 parseller için hazırlanmış olan imar plan dosyası ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Merkez Fevzipaşa Çarşısı dış cephe düzenlemesi sonrası işyeri tabelalarının tek tip standart ölçü ve renk olarak tespiti hususunun görüşülerek karar bağlanması.

9- İlimiz Kavakyolu Belediyesi 06.08.2018 tarih ve E-1233 sayılı yazısı ile gönderilen, İlimiz Kavakyolu Belediyesine ait Keklikkayası Mahallesinde bulunan 1224 nolu parseller ile Kavakyolu Beldesi 148 ada 2 nolu parsel, 217 ada 2 ve 40 nolu parseller, 369 ada 8 nolu parsel, 466 ada 5 ve 207 ada 11 parsel nolu taşınmazların satışı hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

10- İlimiz Kavakyolu Belediyesi 13.08.2018 tarih ve E-1272 sayılı yazısı ile gönderilen Kavakyolu Beldesi 158 ada 1,2,3,4,5 ve 9 nolu parseller üzerinde revizyon ve ilave imar planı yapımının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

11- 2010 Yılı Revizyon İmar Planı sınırları içinde kalan 108 hektarlık alanda (Ticari Alanlar) Nazım ve Uygulama İmar Planında kısmi revizyon yapılması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.