2018 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 76408994-301.03-[ 08/O-51 ]                                                                          17.08.2018

  Konu : Meclis Gündemi

2018 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM               :
YOKLAMA

SAYGI DURUŞU          
İSTİKLAL MARŞI

1- Belediyemiz tarafından yapılan çocuk kreşinin "Erzincan Belediyesi Anaokulu" olarak 5 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisinin görüşülerek karara bağlanması.
2- 2010 Yılı Revizyon İmar Planı sınırları içinde kalan 108 hektarlık alanda (Ticari Alanlar) Nazım ve Uygulama İmar Planında kısmi revizyon yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.