2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 76408994-301.03-[ 06/ ] /05/2018

  Konu : Meclis Gündemi

 

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimizin isimlerinin Şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

2- 07.04.2017 tarih ve 04 / 067 sayılı Belediye Meclisi kararıyla onaylanan Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali hususunun görüşülerek karar bağlanması.

3- HAVAŞ’ın Erzincan Hava Limanı ve şehir merkezi arasında sadece uçak yolcularına yönelik yolcu taşımacılığı güzergâh, durak izni ve taşıma ücreti talebi hususunun görüşülerek karar bağlanması.

4- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 54 ada 29 nolu parsel taşınmaz üzerine trafo alanının imar planına işlenmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5- İlimiz Yoğurtlu Belediyesine ait 2736 parsel taşınmaz üzerinde Yoğurtlu Belediyesine ait hissesinin satışı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- Şehrimizin otopark ihtiyacının karşılanması için otopark olarak kullanılabilecek alanların tespiti ile ilgili olarak alınan 09.01.2013 tarih ve 01/008 sayılı Belediye Meclis kararının şehrimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- Şehrimizde ticari olarak kullanılan iş yerlerinin açılır-kapanır sistem ile kış bahçesi yapımının talepleri ile ilgili olarak alınan 07.03.2016 tarih ve 03/062 sayılı Belediye Meclis kararının şehrimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2012 ada 2,3 ve 4 nolu parseller, 2213 ada 1 ve 4 nolu parselleri kapsayan sınırlar için hazırlanmış olan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- İlimiz Kavakyolu Belediyesine ait Keklikkayası Mahallesinde bulunan 323,324 ve 1224 nolu parseller ile Kavakyolu Beldesi 148 ada 2 nolu parsel, 217 ada 2 ve 40 nolu parseller, 369 ada 8 nolu parsel ve 466 ada 5 nolu parsel taşınmazların satışı hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Kavakyolu Belediyesi 28.05.2018 tarih ve E-906 sayılı yazısı ile gönderilen Kavakyolu Beldesi 158 ada 1,2,3,4,5 ve 9 nolu parseller üzerinde revizyon ve ilave imar planı yapımının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.