2018 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 76408994-301.03-[ 05/ ] /05/2018

  Konu : Meclis Gündemi

 

2018 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Kurumumuz 2017 yılı kesin hesabının görüşülmesi.

2- Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimizin isimlerinin Şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi talebinin görüşülüp karara bağlanması.

3- Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yönetim kurulu üyeliğine 3 Asil 3 Yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4- Kadın ve Demokrasi Derneği ile ortak hizmet projesi gerçekleştirme hususunun görüşülmesi

5- Kurumumuza yapılmak istenilen araç hibelerinin görüşülüp karara bağlanması.

6- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 54 ada 29 nolu parsel taşınmaz üzerine trafo alanının imar planına işlenmesinin görüşülerek karar bağlanması.

7- İlimiz Ulalar Belediyesi 22.03.2018 tarih ve 181 sayılı yazısı ile gönderilen 117 ada 7 parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Ulalar Belediyesi 22.03.2018 tarih ve 182 sayılı yazısı ile gönderilen 225 ada 5 parsel, 224 ada 12 ve 14 parseller için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması

9- İlimiz Yanlızbağ Belediyesi 28.03.2018 tarih ve 212 sayılı yazısı ile gönderilen Davarlı ve Hürrem Palangası için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Çukurkuyu Belediyesi 28.03.2018 tarih ve 182 sayılı yazısı ile gönderilen 345 ada 4 ve 8 nolu parseller için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- İlimiz Çukurkuyu Belediyesi 29.03.2018 tarih ve 183 sayılı yazısı ile gönderilen Çukurkuyu Belediyesi Uygulama İmar planında Sivas Erzincan eski E-80 Şehirlerarası karayoluna cephe alan imar adalarının yapı yaklaşma mesafeleri düzenlenmesine ait hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12- İlimiz Kavakyolu Belediyesi 02.04.2018 tarih ve E-570 sayılı yazısı ile gönderilen Keklikkayası Mahallesi 117 ada 8, 9, 10, 11, 260 ve 261 nolu parsellere için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13- İlimiz Yoğurtlu Belediyesine ait 2736 parsel taşınmaz üzerinde Yoğurtlu Belediyesine ait hissesinin satışı hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

14- Şehrimizin otopark ihtiyacının karşılanması için otopark olarak kullanılabilecek alanların tespiti ile ilgili olarak alınan 09.01.2013 tarih ve 01/008 sayılı Belediye Meclis kararının şehrimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

15- Şehrimizde ticari olarak kullanılan iş yerlerinin açılır-kapanır sistem ile kış bahçesi yapımının talepleri ile ilgili olarak alınan 07.03.2016 tarih ve 03/062 sayılı Belediye Meclis kararının şehrimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.