2018 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 76408994-301.03-[ 04/ ]                                                                                                                                /03/2018

  Konu : Meclis Gündemi

 

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

2- Denetim Komisyonu Raporunun sunumunun yapılması.

3- Tarife değişikliği hususunda verilen dilekçenin görüşülerek karar bağlanması

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi istinaden Encümen Üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine istinaden İmar Komisyonuna üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine istinaden Plan Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

7- Kavakyolu Belediye Başkanlığı tarafından 150 ada 21 ve 22 nolu parseller için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- Çukurkuyu Belediye Başkanlığı tarafından Bozyazı Mahallesinde bulunan 470 ada 2 nolu parsel taşınmazın satışı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- Çukurkuyu Belediye Başkanlığı tarafından 346 ada 1 parsele için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- Demirkent Belediye Başkanlığı tarafından 2588 parsele için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- Yaylabaşı Belediye Başkanlığı tarafından 356 ada 4 parsel, 304 ada 7 ve 8 parsel, 377 ada 1 nolu parsel, 349 ada 2 ve 5 nolu parseller, 287 ada 6 nolu parsel ile 262 ada 2 nolu parsel taşınmazların satışı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12- Yeni Otopark Yönetmeliğine ait uygulama yöntemlerinin belirlenmesi hususu ile ilgili İmar ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13- İlimiz Kavakyolu Belediyesi 01.03.2018 tarih ve E.410 sayılı yazısı ile gönderilen 399 ada 3 parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14- İlimiz Ulalar Belediyesi 07.02.2018 tarih ve 98 sayılı yazısı ile gönderilen 149 ada 9,10 ve 11 parsel nolu taşınmazların satışı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

15- İlimiz Ulalar Belediyesi 22.03.2018 tarih ve 181 sayılı yazısı ile gönderilen 117 ada 7 parsel için hazırlanan imar plan tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun                12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

16- İlimiz Ulalar Belediyesi 22.03.2018 tarih ve 182 sayılı yazısı ile gönderilen 225 ada 5 parsel, 224 ada 12 ve 14 parseller için hazırlanan imar plan tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

17- Akpazar Belediye Başkanlığının yardım talebinin görüşülüp karara bağlanması.