2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 02/                       ]                                                         /02/2018

  Konu : Meclis Gündemi

 

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-Memur personeller için tanzim edilen (II) Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.

2-Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında spor tesis alanı olan ilimiz Merkez İstasyon Mahallesi 295 ada 2 parsel ve 303 ada 4 parsel taşınmazların satış veya kiralanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

4-Kurumumuza hibe edilmek istenilen aracın kabulü hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5-2018 yılı içinde S plaka sahiplerinden tahsil edilecek ücretin ödeme şeklinin yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

6-Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

7-Belediyemiz ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılması planlanan Ortak Hizmet Projesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

8-Belediyemiz ile Muş İlinin Korkut Belediyesi arasında Kardeş Belediye olunması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

9-Beybağı Mahallesi 369 ada 6 parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10-İlimiz Merkez Işıkpınar Köyü sınırları içinde Erzincan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından 1092 parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11-Akyazı Belediyesinin 30.10.2017 tarih ve 511 sayılı yazılarında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

12-Ulalar Belediye Başkanlığı tarafından Ulalar 212 ada 1 parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

13-Ulalar Belediye Başkanlığı tarafından Ulalar 244 ada 59 parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14-Ulalar Belediye Başkanlığı tarafından Ulalar 200 ada 1 parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

15-Çukurkuyu Belediye Başkanlığı tarafından Çukurkuyu 411 ada 2 parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

16-Ulalar Belediye Başkanlığı tarafından Ulalar 237 ada 5, 9, 10 ve 11 nolu parseller için hazırlanan imar plan tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

17-Demirkent Belediye Başkanlığı tarafından 1702, 1703 ve 1704 nolu parsellere ait hazırlanan imar plan tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

18-Kavakyolu Belediye Başkanlığı tarafından 150 ada 21 ve 22 nolu parseller için hazırlanan imar plan tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

19-Kavakyolu Belediye Başkanlığı tarafından 330 ada 1,8 ve 9 nolu parseller için hazırlanan imar plan tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

20-Yanlızbağ Belediye Başkanlığı tarafından Yeni Mahalle 288 asa 4 ve 5, 297 ada 8, 296 ada 12 ve 13 ile Mimar Sinan Mahallesi 421 ada 15,16,17 ve 18, 422 ada 2, 348 ada 3 ve 4, 287 ada 10, 343 ada 9, 509 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsel taşınmazların satışı hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

21-İnönü Mahallesi 530 ada için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

22-Çarşı Mahallesi 2158 ada 2 nolu parseli kapsayan sınırlar için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

23-Karaağaç Mahallesi 121 ada 2,8,10 ve 11 nolu parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.