2018 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2018 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 01/                       ]                                                        29 /12/2017

  Konu : Meclis Gündemi

2018 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- 03.02.2017 Tarih ve 2017/024 sayılı Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi hususunu Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması.

2- 30.04.2017 Tarih ve 30053 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sınır Tespiti Kararı ile Belediyemiz sınırları içine katılması uygun görülen Akyazı Belediyesinin 30.10.2017 tarih ve 511 sayılı yazılarında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3- İlimiz Merkez Bahçelievler (İnönü) Mahallesi 1601 ada 11 parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4- Beybağı Mahallesi 369 ada 6 parsele ait imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5- 30.04.2017 Tarih ve 30053 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sınır Tespiti Kararı ile Belediyemiz sınırları içine katılması uygun görülen Demirkent Belediyesi tarafından 203 ada 3 parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- 30.04.2017 Tarih ve 30053 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sınır Tespiti Kararı ile Belediyemiz sınırları içine katılması uygun görülen Demirkent Belediyesi tarafından 238 ada 239 ada için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- 30.04.2017 Tarih ve 30053 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sınır Tespiti Kararı ile Belediyemiz sınırları içine katılması uygun görülen Kavakyolu Belediyesi tarafından 153 ada 47, 4 ve 5 parseller için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

9- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna Üye seçiminin yapılması.

10- Belediye Kanun 20.Maddesine İstinaden 2018 Yılı Meclis tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

11- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması.

12- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

13- 2018 takvim yılında geçici işçi çalıştırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

14- 2018 takvim yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

15- Kurumumuza yapılmak istenen hibe’nin görüşülerek karara bağlanması.

16- Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 2017/108 nolu meclis kararına itirazının görüşülüp karara bağlanması.

17- Kurumumuz memur personellerine verilecek Sosyal Denge Tazminatı hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.