2017 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2017 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

  Sayı : 76408994-301.03-[ 12/ ] /11/2017

  Konu : Meclis Gündemi

2017 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- 2018 Mali Yılı Gelir Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

2- İlimizde geçmiş dönemlerde görev yapmış Belediye Başkanlarının isimlerinin şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarına verilmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3- Ulalar Belediyesinin 04.10.2017 tarih ve 1021 sayılı meclis kararında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4- İlimiz Merkez Geçit Mahallesi sınırları içinde yer alan 2870 nolu parselin için hazırlanan imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması

5- İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi 130 ada 11 parselde yer alan taşınmazda özel eğitime gereksinimli öğrenciler için rehabilitasyon merkezi yapma talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- Geçit Belediyesinin 30.10.2017 tarih ve 822 sayılı meclis kararında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- Kurumumuza ait Cumhuriyet Mahallesi 987 ada 47 parselin Erzincan Üniversitesi tarafından tahsisi talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İtfaiye müdürlüğüne taşıt alınması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

9- Vatan müdafaasında şehit olan Binbaşı Ümit ÇELİK’in isminin şehrimizde bulunan cadde, sokak veya parka verilmesi hususunun görüşülmesi.

10- 03.02.2017 Tarih ve 2017/024 sayılı Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

11- 30.04.2017 Tarih ve 30053 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sınır Tespiti Kararı ile Belediyemiz sınırları içine katılması uygun görülen Akyazı Belediyesinin 30.10.2017 tarih ve 511 sayılı yazılarında adı geçen imar plan tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.

12- Yaylabaşı Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar hakkında vilayet makamı tarafından istenilen kurum görüşünün Belediye Kanun 12.maddesine istinaden görüşülüp karara bağlanması.

13- Ulalar Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar hakkında vilayet makamı tarafından istenilen kurum görüşünün Belediye Kanun 12.maddesine istinaden görüşülüp karara bağlanması.

14- İlimiz Merkez Bahçelievler (İnönü) Mahallesi 1601 ada 11 parsele ait imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.