2017 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2017 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 11/                       ]                                                             /10/2017

  Konu : Meclis Gündemi

 

 

 

2017 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-2018 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.

2-Kurumumuz 2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe Yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

3-2018 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması.

4-2016 Yılı Sayıştay Başkanlığının Denetimi raporu hakkında meclise bilgi sunulması.

5-Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimizin isimlerinin Şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi talebinin görüşülüp karara bağlanması.

6-İlimizde geçmiş dönemlerde görev yapmış Belediye Başkanlarının isimlerinin şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarına verilmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 991 ada 2, 28 ve 29 nolu parsellere ait imar plan değişiklik talepleri ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8-İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1106 ada 51 parsele ait imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9-İçişleri Bakanlığının 2017/156 müşterek kararname ve 30.04.2017 tarihli Resmi Gazete ile Belediyemiz sınırları içine katılması uygun görülen Ulalar Belediyesinin 04.10.2017 tarih ve 1021 sayılı meclis kararında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili almış olduğu kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.Maddesine istinaden görüşülerek karar bağlanması.