2017 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2017 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı     : 76408994-301.03-[ 10/                      ]                                                              /09/2017

  Konu : Meclis Gündemi

2017 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-Kurumumuza yapılmak istenen hibe ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

2-İlimizde geçmiş dönemlerde görev yapmış Belediye Başkanlarının isimlerinin şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarına verilmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 991 ada 2, 28 ve 29 nolu parsellere ait imar plan değişiklik talepleri ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4-Kavakyolu Belediyesinin 02.08.2017 tarih ve 759 sayılı meclis kararında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5-Kavakyolu Belediye Başkanlığının keklik kayası mahallesine yapmış olduğu ilave imar planı ile alakalı olarak İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6-Çukurkuyu Belediyesinin 15.08.2017 tarih ve 461 sayılı meclis kararında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7-Çukurkuyu Belediyesinin 25.08.2017 tarih ve 477 sayılı meclis kararında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8-Yanlızbağ Belediyesinin 08.08.2017 tarih ve 437 sayılı meclis kararında bahsi geçen imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9-İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 1273 ada 19 parsel nolu mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.adına kayıtlı taşınmazın yerine eşdeğer bir alanla trampa ve takas talebinin görüşülerek karar bağlanması.

10-İlimizde yapılan inşaatlarda uygulanan otopark yönetmeliği gereği otopark birim fiyatları hususunun görüşülerek karara bağlanması.

11-S.S Can Erzincan Servisçiler Kooparatifinin “Güzergâh İzin Belgesi Ücreti” için indirimi talebinin görüşülerek karara bağlanması.

12-02.02.2015 tarih ve 54034294.050.01.04 - [ 02 / 032 ] sayılı meclis kararının yeniden değerlendirilme husussunun görüşülerek karara bağlanması.