2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 76408994-301.03- [ 06/ ]                                                                                                                                        /05/2017

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 

1- Kurumumuza ait Karaağaç Mahallesi 110 ada 2, 4, 14 parsel ve 1273 ada 18

parselin Kültür Bakanlığına Tahsisi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun

görüşülerek karara bağlanması.

2- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 41 ada 7 nolu parsele ait imar plan tadilat

talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yürütülecek

projelerde kurum desteği oranın belirlenmesi hususunu görüşülerek karara

bağlanması.

4- Kurumumuza ait Taksim (Mimar Sinan) Mahallesi 2198 ada 4 parseldeki

taşınmazın satışı hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5- Kurumumuza ait memur norm kadrolarında kadro iptali ve ihdası hususunun

görüşülerek karara bağlanması.

6- Kurumumuza hibe edilen taşıtın 237 sayılı taşıt kanunu çerçevesinde kabulu

hususunun görüşülerek karara bağlanması.