2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 04/                   ]                                                                 /03/2017

  Konu : Meclis Gündemi

 

 

2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi.

2-   2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.Maddesine göre memur personeller için tanzim edilen (II) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.

4- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunun 97.Maddesi gereğince  (M/S/T/D2/D4 plaka) Ruhsat Belgesi ve güzergâh İzin Belgesi ücretlerinin 2017 yılında uygulanacak ücret tarifesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5- 07.11.2005 tarih ve 191 sayılı meclis kararı ile 150 ile sınırlandırılan S Plaka tahdidinin kaldırılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bütçe aktarımı ile ilgili Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimiz ile şehrimize mal olmuş önemli şahsiyetlerin isimlerinin Şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi ile alakalı olarak İmar Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 535 ada 10, 11 ve 20 nolu parseller için imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- Görüş alınmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne sevki yapılan Belediyemiz Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.

10- Görüş alınmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne sevki yapılan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.

11- Erzincan Belediyesi S Plaka Servis Araçları Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.

12- Kurumumuz tarafından Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı adına tahsis edilen İstasyon Mahallesi 320 Ada 28 parselin tahsisinin Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığından kaldırılıp tahsisinin İl Özel İdaresi adına yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

13- İlimiz Merkez Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi 21 nolu eski muhtarlık binasının PTT Baş Müdürlüğüne tahsisi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14- İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 1273 ada 2 nolu parsele ve Yeni Sanayi Caminin batısında kalan yeşil alanda trafo yerlerine ait imar plan değişiklik talebinin görüşülerek karara bağlanması.

 

15- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 523 ada 2 nolu parsele ait imar plan değişiklik talebinin görüşülerek karara bağlanması.

16- İlimiz Merkez Yeni Mahalle 25 ada 79 parsel nolu 134 m2’lik taşınmaz, 25 ada 80 nolu parsel 101 m2’lik taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

17- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1179 ada 40 parselde 19,28 m2, 1179 ada 39 parselde 0,10, 1179 ada 38 parselde 0,22 m2 ve 2296 ada 6 parselde 1518,49 m2’lik belediyemiz hisselerinin İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine şartsız devir yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

18- İlimizde kurulmakta olan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgelerine hissedar olunması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

19- İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi 304 ada 2,7,8,12,13 ve 15 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

20- İlimiz Merkez Kurutilek Mahallesi 68, 467, 992, parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

21- İlimiz Merkez Mimarsinan ( Taksim) Mahallesi 2207 ada 5 nolu parsele ait imar plan değişiklik talebinin görüşülerek karara bağlanması.

22- Kurumumuza ait Taksim Mahallesi 643 ada 401 ve 402 nolu parsellerin şatışı ile hususun görüşülmesi.

23- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi istinaden Encümen Üye seçiminin yapılması.

24- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine istinaden İmar Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

25- 5393Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine istinaden Plan Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.