2017 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

2017 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 03/                   ]                                                                             /02/2017

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

            B- SAYGI DURUŞU

            C- İSTİKLAL MARŞI

2017 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi 128 ada 4 nolu parsele ait imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

2- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1251 ada 2 nolu parsele ait imar plan değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

3- S plakalardan alınan devir ücreti, asfalt vergisi, ruhsat harçları, T Plakalardan alınan devir ücreti, ruhsat harcı ve Özel Halk Otobüsleri devir ücretlerinin Belediyemiz Gelir Ücretleri tarifelerinden çıkarılması talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunun 97.Maddesi gereğince  (M/S/T/D2/D4 plaka) Ruhsat Belgesi ve güzergâh İzin Belgesi ücretlerinin 2017 yılında uygulanacak ücretin talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5- 07.11.2005 tarih ve 191 sayılı meclis kararı ile S Plaka tahdidi 150 ile sınırlandırılmasının kaldırılarak S Plaka talep eden vatandaşlara ihale yolu ile verilmesi talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimiz ile şehrimize mal olmuş önemli şahsiyetlerin isimlerinin Şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi talebinin görüşülüp karara bağlanması.

7- Kurumumuz tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsis edilen İstasyon Mahallesi 320 Ada 43 parselin 1285 m²’lik kısmın tahsisinin Emniyet Genel Müdürlüğünden kaldırılıp tahsisinin İl Özel İdaresi adına yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.