2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 02/                   ]                                                                             /01/2017

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

            B- SAYGI DURUŞU

            C- İSTİKLAL MARŞI

 

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1106 ada 57 parsel nolu taşınmazda 34,09 m2’lik belediyemiz hissesinin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin görüşülerek karara bağlanması.

2- İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi 128 ada 4 nolu parsele ait imar plan değişikliğinin yürürlüğe girmesi için görüşülerek karara bağlanması.

3- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 987 ada 46 parsel de bulunan 5189,61 m2’lik belediyemiz hissesinin, Maliye Hazinesine ait İlimiz Merkez Beybağı Mahallesi 440 ada 18, 22 ve 24 nolu parseller ile karşılıklı olarak takasının yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

4- Su ve Kanalizasyon işlerinin tahakkuk ve tahsilât işlemleri için Bütçe içi işletme kurulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5- Belediyemiz sınırları içinde hayvancılık faaliyetlerinin yasaklanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

6- S plakalardan alınan devir ücreti, asfalt vergisi, ruhsat harçları, T Plakalardan alınan devir ücreti, ruhsat harcı ve Özel Halk Otobüsleri devir ücretlerinin Belediyemiz Gelir Ücretleri tarifelerinden çıkarılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

7- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunun 97.Maddesi gereğince  (M/S/T/D2/D4 plaka) Ruhsat Belgesi ve güzergâh İzin Belgesi ücretlerinin 2017 yılı için görüşülerek karara bağlanması.

8- 07.11.2005 tarih ve 191 sayılı meclis kararı ile S Plaka tahdidi 150 ile sınırlandırılmasının kaldırılarak S Plaka talep eden vatandaşlara ihale yolu ile verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

9- Şehrimiz sınırları içerisinde yer alan ve kötü görünümlü olan binaların 5393 sayılı belediye kanun 73.maddesine istinaden dış cephelerinin iyileştirilmesi hususu ile ilgili Kentsel Tasarım Müdürlüğü Raporunun görüşülerek karara bağlanması.