2017 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2017 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 01/                   ]                                                                             /12/2016

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

            B- SAYGI DURUŞU

            C- İSTİKLAL MARŞI

 

 

2017 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması.

2- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

3- 2017 takvim yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

4- 2017 takvim yılında geçici işçi çalıştırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

5- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

6- Belediye Kanun 75.Maddesine istinaden Mahalli İdarelere araç ve personel görevlendirilmeleri hususunda gerekli Protokolleri imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

7- Şehrimiz sınırları içerisinde yer alan ve kötü görünümlü olan binaların 5393 sayılı belediye kanun 73.maddesine istinaden dış cephelerinin iyileştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.

8- Mülkiyeti Maliye hazinesine ait İl Jandarma Komutanlığına tahsisli Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi 41 ada 9 parsel nolu taşınmaza ait imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 1970 ada 7 parselde 3907,06 m2’lik Belediyemiz hissesinin İl Özel İdaresine devir talebinin görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2121 ada 1 parsel 5109,22 m2 ‘lik hissenin kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna Üye seçiminin yapılması.

12- Belediye Kanun 20.Maddesine İstinaden 2017 Yılı Meclis tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.