2016 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2016 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

  Sayı   : 76408994-301.03-[ 12/          ]                                                                                …/12/2016

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

            B- SAYGI DURUŞU

            C- İSTİKLAL MARŞI

2016 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Kurumumuz 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe Yapılması hususunun görüşülmesi.

2- 2016/230 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen Şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

3- Belediye Meclisi tarafından alınan 02.02.2015 tarih ve 2015/023 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi

4- Belediye Meclisi tarafından alınan 04.04.2016 tarih ve 2016/126 sayılı kararın yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

5- İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 121 ada 11 nolu parselde katlı otopark yapımı için sınırlı gayri ayni hak tesisi (üst kullanım hakkı) verilmesi veya kat karşılığı yapımı hususunun görüşülmesi.

6- İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 121 ada 11 nolu parselde planlanan plan tadilat talebinin görüşülmesi

7- İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 121 ada 11 nolu parselde yapımı planlanan katlı otopark alanı için İller Bankasından 14.759.300,00.-TL kredi kullanılması hususunun görüşülmesi.

8- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 45 ada 2 parselde planlanan imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.