2016 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2016 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

Sayı     : 54034294-301.03-[ 11/     -           ]                                                                              /11/2016

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

            B- SAYGI DURUŞU

            C- İSTİKLAL MARŞI

2016 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-2017 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.

2-2017 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi.

3-Belediyemiz tarafından ERBİS (Erzincan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunun görüşülmesi.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Büyük Çakırman 143 ada 134 parselde bulunan taşınmaz üzerine Aquapark tesisi yapımı için daimi ve müstakil üst hakkı tesisi şeklinde değerlendirilerek ayni hak tesisi yapılması hususlarının görüşülmesi.

5-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 86 ada 29 parsel nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

6-Belediyemiz ile Gazi Üniversitesi arasında ortak yürütülen ve Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan Kent Ulaşım Ana Planı Projesinin görüşülmesi.

7-İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 17 ve 1022 adalar için hazırlanan imar plan tadilatının talebinin görüşülmesi.

8-İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 17,18 ve 1022 adalar üzerinde bulunan özel mülkiyetli taşınmazlar ile Belediyemizce Pazar alanında yapılacak kapalı Pazar binası içerisinde projelendirilen dükkanların hak sahipleri ile takası hususunun görüşülmesi.

9-İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 121 ada 7 parsel üzerinde planlanmış katlı otopark alanının kat adedi ve yoğunluğunun arttırılması için yapılan imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

10-Erzincan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün ilimiz Merkez İnönü (Arslanlı) Mahallesi 1251 ada 2 parsel nolu taşınmazın imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

11-İlimiz içmesuyu terfi hattı güzergâhında yer alan ada-parsellerin ifrazen kamulaştırılması taleplerinin görüşülmesi.