2015 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

 

Sayı     :54034294.301.03-[12/          ]                                                                                                Aralık 2015

Konu   :Meclis Gündem İlanı

 

İLAN METNİ

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; aralık ayı belediye meclis toplantısı 07.12.2015 pazartesi günü saat 18.00’da aşağıda ki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esasları Yönetmeliğine istinaden hazırlanacak katı atık bertaraf tarifesinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1480 ada 11 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3- İlimiz 13 Şubat kavşağından başlayarak Türkmenoğlu Köyüne uzanan 30 metre olarak planlı Çağlayan yolu, Ergan Dağı Kış Turizm Merkezi ve Girlevik Şelalesi Turizm Bölgesine ulaşım ana aksı olması sebebiyle yol boyunca “Özel Proje Alanı ve Turizm Ulaşım Koridoru" çerçevesinde tasarımsal boyutta yeniden planlanması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan Merkez Karaağaç Mahallesi 2216 ada 1 parselin doğusu için hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesi.

5- İlimiz Merkez Demirkent 240 ada 2 parsel nolu taşınmazda 210,45 m2 ve Demirkent 240 ada 5 parsel nolu taşınmazda 143,87m2’lik hisselerin satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- İlimiz merkez Halitpaşa Mahallesi 1154 ada 2 parsel nolu 536 m2 yüzölçümlü ve 1154 ada 20 parsel nolu 540m2 yüzölçümlü taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Daire Başkanlığının 09.11.2015 tarih 43115 sayılı yazılarındaki ekli listelerinde belirtilen 2284 ada 1 parsel, 2285 ada 1 parsel ve 2289 ada 1 parsel nolu taşınmazların üzerindeki 2981 Sayılı Kanun uyarınca konulan şerh ve beyanların kaldırılması hususunun görüşülmesi.

8- İlimiz Merkez 4 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içerisinde ki 1474, 1430 ve 1562 imar adalarının sınırlarında yer alan ticari parsellerin mevcut durumları ile imar planında yer alan uyumsuzlukların giderilmesi adına İmar Müdürlüğünce yapılan imar plan değişikliği dosyasının görüşülmesi.

9- 06.07.2015 tarih ve 140 sayılı Belediye Meclis Kararının iptalinin görüşülmesi.

10- SS. 23 Nolu Erzincan Kent İçi Ulaşım Motorlu Taşıtlar Kooperatifinin 02.11.2015 tarih ve 199 sayılı Meclis kararı ile belirlenen şehir içi yolcu taşıma ücretlerinin yeniden değerlendirmesi talebinin görüşülmesi.

11- 2014 yılına ait Sayıştay Denetimleri hakkında bilgi verilmesi.